interview

Lean Interview – Pavol Strýček

Každý deň je priestor na zlepšenie, na nový začiatok, na pozitívnu zmenu. Na správne naštartovanie niekedy postačí zaujímavá myšlienka, postreh , informácia a možno práve tento rozhovor s pánom Pavlom Strýčkom, zakladateľom spoločnosti Management Systems, s.r.o. bude tou povestnou kvapkou, ktorá nakopne Váš pracovný deň správnym smerom.  

  Lean môže pre každého znamenať niečo trochu  iné. Čo rozumiete Vy pod pojmom Lean?

Pod Lean rozumiem holistický prístup k riadeniu. Preto sa   dnes stále viac zdôrazňuje Lean Leadership, ako hlavný predpoklad úspešnej zmeny podniku. Bez skutočnej účasti vedúcich na všetkých stupňoch riadenia sa takáto zmena nedá realizovať. Len zlepšenia v niektorých oblastiach alebo častiach podniku, čo nemusí mať žiaden dopad na podnik ako celok.

Samozrejme Lean je aj podrobne popísaná metodika. No báger bez strojníka jamu nevykope.


Kedy a ako sa Vaša životná cesta začala prelínať s Lean?

V roku 1996 som sa zúčastnil na svetovej konferencii poradcov v riadení v Yokohama. Stretol som tam aj poradcov z Management Systems Helsinki. Slovo dalo slovo a po návrate z Japonska sme začali vytvárať network: spôsob spolupráce založený na výmene know-how a účasti na spoločných projektoch. Dostal som možnosť robiť v Škandinávii a v ďalších krajinách, a svojich kolegov som podľa potreby prizýval na projekty na Slovensku a v okolitých štátoch.

Naučil som sa dôležité fínske slová. Spomeniem len jedno: Kippis.

Čo považujete za svoje najväčšie úspechy v rámci implementácie Lean?

To, že som dokázal presadzovať už spomínaný holistický prístup s dôrazom nie na nástroje, ale na učenie a rozvoji ľudí prostredníctvom riešenia problémov a neustáleho zlepšovania, výsledkom čoho je zmena podnikovej kultúry.

Ďalej to, že počas tohto procesu som mal možnosť spoznať a ovplyvniť stovky ľudí, ktorí dnes žijú myšlienky Lean.


S čím vo svete Lean ste naopak mali najviac problémov, kde ste narazili na prekážky?

Myslíte výzvy? Najväčšou je pochopenie významu a skutočná motivácia vedenia podniku. Lean sa nedá kúpiť ako nový mobil a ani aktualizovať ako software. Lean je cesta. Cesta neustáleho zlepšovania, učenia sa a rozvoja ľudí.

Okolo nás je dnes veľa „fejkov“. No aký význam má robiť Fake Lean?


Ako ste sa s týmito prekážkami vyrovnali/ vyrovnávate?

Včas rozoznať motiváciu vedenia, vysvetľovať a komunikovať. Ak pochopenie, skutočnú motiváciu, úctu k vlastným zamestnancom, dlhodobú víziu a záujem rozvíjať podnik nenájdem, je lepšie ísť preč. To je, nazvime to, strategická rovina.

Na operatívnej úrovni považujem za dva najdôležitejšie nástroje praktické tréningy a komunikáciu. Teda pýtať sa, overiť pochopenie, vysvetľovať, informovať, opakovať.


Akými kľúčovými vlastnosťami by mal disponovať skutočný Lean nadšenec?

Lean profesionál musí prakticky ovládať metodiku a mať skúsenosti. No na prvé miesto kladiem schopnosť efektívne komunikovať naprieč celou firmou, aby dokázal ľudí motivovať k ďalším a ďalším zmenám.


Čo by ste odkázali ostatným Lean kolegom?

Ideme ďalejNa záver by som rada použila slová Francisca Bacona. „„Prístup je malá vec, ktorá robí veľké rozdiely.“ Veľmi pekne by sme sa chceli poďakovať pánovi Strýčkovi, ktorý sa s nami podeli o svoje skúsenosti z oblasti Leanu a hlavne za jeho názory, ktoré môžu niekoho inšpirovať pri napredovaní v neustálom vylepšovaní podniku. A teda prajeme i Vám všetkým odvahu pokračovať s Leanom.


Sofia Jackaninová

Marketing coordinator

Lean Institute Slovakia

Author


Avatar