interview

Lean Interview – Lucia Čorosová

„Za najväčší úspech považujem ľudí, ktorých som dokázala priviesť k úspechu školením a mentorovaním,“ toto a oveľa viac nám pri rozhovore prezradila Lucia Čorosová. Lucka pracuje ako CPI manažér pre firmu LafargeHolcim. Viac o jej ceste spätej s Lean sa dočítate v rozhovore nižšie.

 


Lean môže pre každého znamenať niečo trochu iné. Čo rozumiete Vy pod pojmom Lean?

 

Lean nie je len akási metóda alebo prístup, je to pre mňa predovšetkým firemná kultúra a zmena správania všetkých, ktorí sú do toho zahrnutí. To znamená, že Lean prístup sa vyžaduje nielen od radového zamestnanca, ale takisto od vedenia, ktoré by malo ísť príkladom.

Lean je pre mňa používanie „sedliackeho“ romzumu pre riešenie problémov, a to nie len komplexných ale úplne jednoduchých, ktoré často ostávajú bez riešenia, lebo sa nikomu do toho nechce, alebo to systém neumožňuje.

 


Kedy a ako sa Vaša životná cesta začala prelínať s Lean?

Môj prvý dotyk s Lean začal v roku 2008 vo firme T-Systems, kde som viedla Lean a Six Sigma projekty. Lean projekty boli zamerané predovšetkým na zvýšenie efektivity a produktivity v pracovným tímoch, kde sme sa zamerali na najviac zaťažené procesy poskytujúce IT služby. Neskôr som aplikovala svoje skúsenosti s Lean v automobilovom priemysle, kde som najviac uplatnila princípy 5S a nakoniec som sa vrátila opäť k procesom, tentokrát pre firmu LafargeHolcim, ktprá poskytuje pre svojich partnerov finančné, transakčné a administratívne služby. Momentálne vediem oddelenie pre neustále zlepšovanie procesov a to formou Lean Six Sigma a PDCA projektov.

Čo považujete za svoje najväčšie úspechy v rámci implementácie Lean?

 

Za môj najväčší úspech v rámci implementácie Lean nie je ani tak samotná implementácia, nakoľko tých zlepšení v mojej kariére bolo veľmi veľa, ale za najväčší úspech považujem ľudí, ktorých som dokázala priviesť k úspechu školením a mentorovaním. Som patrične hrdá na každého jedného Lean manažéra (alebo Green Belta), ktorý s mojou pomocou dosiahol úspech a zlepšenie procesov. Budúcnosť Lean je predovšetkým vo vzdelávaní a rozvoji ľudí.

Takže preto rada odovzdávam svoje poznatky a šírim povedomie o Lean.

 

S čím vo svete Lean ste naopak mali najviac problémov, kde ste narazili na prekážky?

 

Ľudia vo všeobecnosti nemajú radi zmeny, a tie v oblasti Lean sú na dennom poriadku. Najväčšie prekážky vidím v tzv.change managemente, kedy treba ľudí presvedčiť, aby robili veci po novom.

 

Ako ste sa s týmito prekážkami vyrovnali/ vyrovnávate?

 

V krajinách EU sú poväčšine v korporátoch starší ľudia „dinosauri“, ktorých naučiť a primäť k tomu, aby robili veci po novom dá poriadne zabrať. Tieto prekážky sa dajú prekonať len správnou komunikáciu, vysvetlením prínosov zlepšenia a samozrejme veľkou dávkou trpezlivosti.

 

Akými kľúčovými vlastnosťami by mal disponovať skutočný Lean nadšenec?

 

Lean nadšenec by mal byť entuziasticky a svoju prácu robiť s vášňou.

Mal by aktívne vyhľadávať miesta pre zlepšenie a nebáť sa zmien. Mal by byť pozitívny a nie všetko znegovať, napríklad hľadať cesty ako sa to dá napraviť a nie ako sa to nedá. Veľa dobrých vecí už bolo vymyslených, mali by sme sa snažiť ich skopírovať a zlepšiť.

Čo by ste odkázali ostatným Lean kolegom?

 

Nikto nie je dokonalý, aj polovičný úspech je vlastne úspech. Nebáť sa zmien, komunikovať navzájom, byť otvorený novým nápadom, aj keď niekedy môžu vyznieť ako nereálne.

Tam kde je vôľa, je aj cesta….takže hor sa do zlepšovania.

 

Veľmi pekne sa chceme poďakovať pani Čorosovej, ktorá sa s nami podelil o svoje skúsenosti z oblasti Lean a prajeme jej, aby aj naďalej prekypovala entuziazmom pri školeniach a mentorovaní ostatných Lean nadšencov. Na záver len chcem vyzdvihnúť jednu z myšlienok, o ktoré sa s nami Lucka v rozhovore podelila, „aj polovičný úspech je vlastne úspech.“
Sofia Jackaninová

Marketing coordinator

Lean Institute Slovakia

Author


Avatar