Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
Globálna spolupráca

 
Sme hrdí na to, že od roku 2017 môže byť aj Lean Institute Slovakia účastný tejto iniciatívy.

Lean Global Network založený Jimom Womackom a Danom Jonesom v roku2007 je komunitou Lean lídrov s cieľom „robiť veci lepšie“ prostredníctvom progresívneho Lean myslenia.

Lean Global Network prináša  najlepšie poznatky o Lean manažmente z celého sveta – od USA, štátov Európy až po Japonsko, združuje príklady úspešných aplikácii metodológie Lean zo všetkých priemyselných odvetví, prináša provokatívne myšlienky a články, ktoré pomáhajú uvažovať ďalej ako za hranice doterajšieho Lean myslenia.

Svoje ciele dosahuje prostredníctvom kvalitných vzťahov a partnerstievs jednotlivcamii organizáciami zo všetkých oblastí života – priemysel, fakulty vysokých škôl, výskumní pracovníci, členovia združení, zdravotnícke organizácie, vládne agentúry a pod. 

Translate »