Členstvo pre

Firmy

SK / CZ

ENG

REGISTRÁCIA PRÁVNICKEJ OSOBY

Kontaktný FORMULÁR

Žiadosť o členstvo v Lean Institute Slovakia o.z. na obdobie 12 mesiacov (365 dní)
Adresa sídla spoločnosti
Adresa prevádzky spoločnosti
Fakturačná adresa spoločnosti
Zástupca PO / Kontaktná osoba

*Zástupca nemusí byť štatutárom spoločnosti, jedná sa o hlavného komunikačného partnera za PO.
Kontaktné údaje zástupcu PO
Bankové spojenie PO
V súvislosti s registráciou v LEI SK, týmto potvrdzujeme, že:
Tento registračný formulár slúži ako písomná žiadosť uchádzačov o členstvo v Lean Institute Slovakia o.z., zároveň je podkladom pre prijímací schvaľovací proces.
Členstvo PO v LEI SK nadobúda platnosť po úhrade registračného poplatku Členstvo trvá 365 dní odo dňa pripísania úhrady na účet LEI SK.