sk Slovenčina
Čo by ste mali vedieť

o nás

Sme váš partner

na ceste ako byť lean

Lean je spôsob práce a zároveň aj istá životná filozofia, ktorá si kladie za cieľ zvyšovať pridanú hodnotu procesov a znižovať úroveň plytvania zdrojmi, či už sa jedná o finančné prostriedky, ľudskú prácu, materiál a iné. Metodiku vyvinula spoločnosť Toyota po 2 svetovej vojne za účelom jej uplatnenia vo výrobnej sfére, no dnes sa už princípy Leanu úspešne uplatňujú aj v oblasti zdravotníctva, služieb, obchodných procesov, HR, stavebníctve, baníctve atď.
SPOLUPRACUJÚ S NAMI

PROFESIONÁLI
Z PRAXE

Sme radi, že máme možnosť spolupracovať so skúsenými Lean nadšencami na domácom aj celosvetovom trhu. Vďaka tomu môžeme realizovať všetky naše aktivity vysoko profesionálne a prinášať tak členom, zákazníkom a partnerom maximálnu pridanú hodnotu.

PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI

Členovia nášho tímu sú profesionáli pôsobiaci v danej oblasti už niekoľko rokov, majú reálne skúsenosti na dennej báze s implementáciou Lean-u ako aj jeho úskaliami.

MOTIVUJÚCE ZANIETENIE

Keďže sa zameriavame na externú spoluprácu, vyberáme si tých najlepších odborníkov vo svojej špecializácii, ktorí zároveň disponujú obrovskou dávkou entuziamu, ktorý vedia prenášať svojou prácou na všetkých okolo seba.

OSOBNÝ PRÍSTUP

Na každom z vás záleží. Spolupracujeme s ľuďmi, ktorí si vážia dlhodobé stabilné vzťahy a úprimne im záleží na spokojnosti „zákazníka“, ktokoľvek ním v tom momente je – priateľ, člen, zamestnávateľ, podriadený, partner,..

DôRAZ NA KVALITU

Jedným z kľúčových aspektov je pre nás kvalita vždy na prvom mieste, preto uprednostňujeme Pull biznis model pred Push stratégiou predaja a naše aktivity nevykonávame hromadne, ale cielene.

ZAHRANIČNÉ KNOW-HOW

Hľadáte externú inšpiráciu? Radi by ste sa dozvedeli, čo funguje firmám v zahraničí? Nielen nášmu tímu, ale aj vám ponúkame možnosť zvyšovania svojich schopností s využitím našich medzinárodných vzťahov v 31 krajinách sveta.

Zopár slov

O zakladateľoch

Veronika spoznala Lean na začiatku svojej pracovnej kariéry v roku 2010 v spoločnosti Magneti Marelli, kde niekoľko rokov zastávala pozíciu lídra metodiky World Class Manufacturing. Neskôr prešla riadením regionálnych divízií spoločností zameraných na personálny lízing pri kontrole kvality, inovačné projekty vo výrobnom priemysle, Lean vzdelávanie a iné. Pred 10 rokmi začala organizovať neformálne Lean stretnutia, ktoré postupne vyústili do založenia tradície Lean konferencií na Slovensku a nadviazania aktívnej spolupráce v rámci svetovej únie Lean Global Network. V súčasnosti pôsobí v oblasti energetiky a zastáva pozíciu výkonnej riaditeľky LEI SK.

Dana mala možnosť nahliadnuť do procesov a ich zlepšovania počas 10 rokov pôsobenia v rôznych odvetviach, spočiatku ako audítor IMS, neskôr ako projektový manažér v spoločnostiach z výrobného i nevýrobného sektora. Intenzívnejšie sa problematike Leanu venovala najmä z obchodného hľadiska v súvislosti s technickými a procesnými inováciami, kde zastávala pozíciu business development manažéra a pracovala na aktívnej podpore rozvoja Lean komunity. Aktuálne pôsobí v oblasti hotelierstva a gastronómie, od roku 2017 zastáva taktiež pozíciu Deputy Director a Marketing Manager v LEI SK. 

Veronika spoznala Lean na začiatku svojej pracovnej kariéry v roku 2010 v spoločnosti Magneti Marelli, kde niekoľko rokov zastávala pozíciu lídra metodiky World Class Manufacturing. Neskôr prešla riadením regionálnych divízií spoločností zameraných na personálny lízing pri kontrole kvality, inovačné projekty vo výrobnom priemysle, Lean vzdelávanie a iné. Pred 10 rokmi začala organizovať neformálne Lean stretnutia, ktoré postupne vyústili do založenia tradície Lean konferencií na Slovensku a nadviazania aktívnej spolupráce v rámci svetovej únie Lean Global Network. V súčasnosti pôsobí v oblasti energetiky a zastáva pozíciu výkonnej riaditeľky LEI SK.
Dana mala možnosť nahliadnuť do procesov a ich zlepšovania počas 10 rokov pôsobenia v rôznych odvetviach, spočiatku ako audítor IMS, neskôr ako projektový manažér v spoločnostiach z výrobného i nevýrobného sektora. Intenzívnejšie sa problematike Leanu venovala najmä z obchodného hľadiska v súvislosti s technickými a procesnými inováciami, kde zastávala pozíciu business development manažéra a pracovala na aktívnej podpore rozvoja Lean komunity. Aktuálne pôsobí v oblasti hotelierstva a gastronómie, od roku 2017 zastáva taktiež pozíciu Deputy Director a Marketing Manager v LEI SK.
Zopár slov

O Čestných členoch

Ďakujeme všetkým, ktorí stáli pri nás a podporili tak myšlienku založenia oficiálneho Lean inštitútu na Slovensku. Titul čestného člena patrí zároveň osobnostiam, ktorí svojou dlhoročnou prácou neustále potvrdzujú, že Lean má skutočne svoj význam a dokáže prinášať bravúrne výsledky, ak sa ho chytí ten správny človek. Vo svojich spoločnostiach sú veľkou inšpiráciou a motivátormi, preto sme hrdí na to, že sú súčasťou aj našej komunity.

Klement sa od roku 2006 venoval procesnému zlepšovaniu a medzinárodným projektom v oblasti Lean 6 Sigma v spoločnostiach ako SCA AB , PLASTIC OMNIUM a SLOVNAFT a.s. Viedol projekt Škoda YETI facelift, od prvých náčrtov dizajnu až po sériovú výrobu. Od roku 2013 pracoval ako Lean manažér v SLOVNAFT a.s., kde pomáhal zavádzať metódy World Class Manufacturing, výsledkom čoho boli úspory 7 mil EUR. Od roku 2019 riadi útvar Investičných projektov.
Martin pôsobil 11 rokov v oblasti riadenia ľudských zdrojov a personalistiky. Najprv v spoločnosti Rhodia Industrial Yarns (súčasť Rhone Poulenc), neskôr v Akadémii Vzdelávania a potom vo francúzskej spoločnosti Fromageries Bel ako HR Director Central Europe. V roku 2011 sa stal Plant director závodu v Michalovciach a v roku 2019 postúpil na pozíciu Multisite operations director. Zastáva funkciu viceprezidenta Slovenského mliekarenského zväzu.
major
Michal začínal svoje pôsobenie v odvetví priemyselnej výroby a automotive na rôznych pozíciách v oblasti SQA, procesnej a zákazníckej kvality v spoločnostiach ako Gilbos Slovakia, či Hyundai Mobis. Od roku 2007 zastával pozíciu Lean & Production Manager v spoločnosti Hengstler. Vo Whirlpool Slovakia úspešne pôsobí vyše 8 rokov – najprv ako Lean & Industrial Engineering manager a od začiatku roka 2015 zastáva pozíciu generálneho riaditeľa spoločnosti.
halustok
Marián je v obore zlepšovania od roku 2003, kde nv rámci rôznych závodov košických železiarní implementoval projekty zlepšovania procesov vo výrobe a administratíve. Zavádzal tiež program na zlepšenie zručností a odmeňovania vo výrobe. Od koordinátora pre zlepšovanie prešiel na manažéra projektov a od roku 2013 vedie odbor Lean Six Sigma Black Beltov, kde sú spoločne zodpovední za projekty so zameraním na Continuous Improvement, Continuous Cost Improvement Program, Moving Down Cost Curve, Lean, RPA, Advanced Analytics, Pay fo skills, 5S a iné.

Jano pôsobil od roku 2010 v spoločnosti VALEO, kde ako Internal flow analyst bol zodpovedný za návrh a optimalizáciu materiálových a informačných tokov pre závod v Košiciach. Po prevzatí spoločnosti japonským U-SHIN sa stal Methods Engineer. Neskôr ako Lean coordinator v spoločnosti SWEP sa zaoberal zavedením internej logistiky a rozvojom LEAN riadenia procesov. Od roku 2016 pracuje pre francúzsku spoločnosť BEL, kde prešiel pozície ako Industrial Performance Manager v Michalovciach, Production Manager v Poľsku až po súčasnosť, keď zastáva funkciu Corporate Industrial Performance Manager pre centrálu spoločnosti a venuje sa zlepšeniu a rozšíreniu Bel Manufacturing Model-u do ostatných závodov celej skupiny.

jan ceslak
Róbert má 18 rokov praxe v oblasti výroby v rôznych priemyselných odvetviach. Začínal ako Manufacturing Engineer v spoločnosti LG Philips. Následne v spoločnosti Valeo Slovakia ako Technical Manager, kde pôsobil ako člen manažment tímu, ktorý bol zodpovedný za startup výroby na Slovensku. V strojárskom priemysle pôsobil v spoločnosti Ojala Slovakia ako Plant Manager. V súčastnosti je Production Manager v spoločnosti SWEP Slovakia, kde je tiež zodpovedný za oblasť Lean aktivit.
Klement sa od roku 2006 venoval procesnému zlepšovaniu a medzinárodným projektom v oblasti Lean 6 Sigma v spoločnostiach ako SCA AB , PLASTIC OMNIUM a SLOVNAFT a.s. Viedol projekt Škoda YETI facelift, od prvých náčrtov dizajnu až po sériovú výrobu. Od roku 2013 pracoval ako Lean manažér v SLOVNAFT a.s., kde pomáhal zavádzať metódy World Class Manufacturing, výsledkom čoho boli úspory 7 mil EUR. Od roku 2019 riadi útvar Investičných projektov.
Martin pôsobil 11 rokov v oblasti riadenia ľudských zdrojov a personalistiky. Najprv v spoločnosti Rhodia Industrial Yarns (súčasť Rhone Poulenc), neskôr v Akadémii Vzdelávania a potom vo francúzskej spoločnosti Fromageries Bel ako HR Director Central Europe. V roku 2011 sa stal Plant director závodu v Michalovciach a v roku 2019 postúpil na pozíciu Multisite operations director. Zastáva funkciu viceprezidenta Slovenského mliekarenského zväzu.
major
Michal začínal svoje pôsobenie v odvetví priemyselnej výroby a automotive na rôznych pozíciách v oblasti SQA, procesnej a zákazníckej kvality v spoločnostiach ako Gilbos Slovakia, či Hyundai Mobis. Od roku 2007 zastával pozíciu Lean & Production Manager v spoločnosti Hengstler. Vo Whirlpool Slovakia úspešne pôsobí vyše 8 rokov – najprv ako Lean & Industrial Engineering manager a od začiatku roka 2015 zastáva pozíciu generálneho riaditeľa spoločnosti.
halustok
Marián je v obore zlepšovania od roku 2003, kde nv rámci rôznych závodov košických železiarní implementoval projekty zlepšovania procesov vo výrobe a administratíve. Zavádzal tiež program na zlepšenie zručností a odmeňovania vo výrobe. Od koordinátora pre zlepšovanie prešiel na manažéra projektov a od roku 2013 vedie odbor Lean Six Sigma Black Beltov, kde sú spoločne zodpovední za projekty so zameraním na Continuous Improvement, Continuous Cost Improvement Program, Moving Down Cost Curve, Lean, RPA, Advanced Analytics, Pay fo skills, 5S a iné.
jan ceslak

Jano pôsobil od roku 2010 v spoločnosti VALEO, kde ako Internal flow analyst bol zodpovedný za návrh a optimalizáciu materiálových a informačných tokov pre závod v Košiciach. Po prevzatí spoločnosti japonským U-SHIN sa stal Methods Engineer. Neskôr ako Lean coordinator v spoločnosti SWEP sa zaoberal zavedením internej logistiky a rozvojom LEAN riadenia procesov. Od roku 2016 pracuje pre francúzsku spoločnosť BEL, kde prešiel pozície ako Industrial Performance Manager v Michalovciach, Production Manager v Poľsku až po súčasnosť, keď zastáva funkciu Corporate Industrial Performance Manager pre centrálu spoločnosti a venuje sa zlepšeniu a rozšíreniu Bel Manufacturing Model-u do ostatných závodov celej skupiny.

Róbert má 18 rokov praxe v oblasti výroby v rôznych priemyselných odvetviach. Začínal ako Manufacturing Engineer v spoločnosti LG Philips. Následne v spoločnosti Valeo Slovakia ako Technical Manager, kde pôsobil ako člen manažment tímu, ktorý bol zodpovedný za startup výroby na Slovensku. V strojárskom priemysle pôsobil v spoločnosti Ojala Slovakia ako Plant Manager. V súčastnosti je Production Manager v spoločnosti SWEP Slovakia, kde je tiež zodpovedný za oblasť Lean aktivit.
Architect picture
Klement sa od roku 2006 venoval procesnému zlepšovaniu a medzinárodným projektom v oblasti Lean 6 Sigma v spoločnostiach ako SCA AB , PLASTIC OMNIUM a SLOVNAFT a.s. Viedol projekt Škoda YETI facelift, od prvých náčrtov dizajnu až po sériovú výrobu. Od roku 2013 pracoval ako Lean manažér v SLOVNAFT a.s., kde pomáhal zavádzať metódy World Class Manufacturing, výsledkom čoho boli úspory 7 mil EUR. Od roku 2019 riadi útvar Investičných projektov.
Martin pôsobil 11 rokov v oblasti riadenia ľudských zdrojov a personalistiky. Najprv v spoločnosti Rhodia Industrial Yarns (súčasť Rhone Poulenc), neskôr v Akadémii Vzdelávania a potom vo francúzskej spoločnosti Fromageries Bel ako HR Director Central Europe. V roku 2011 sa stal Plant director závodu v Michalovciach a v roku 2019 postúpil na pozíciu Multisite operations director. Zastáva funkciu viceprezidenta Slovenského mliekarenského zväzu.
major
Michal začínal svoje pôsobenie v odvetví priemyselnej výroby a automotive na rôznych pozíciách v oblasti SQA, procesnej a zákazníckej kvality v spoločnostiach ako Gilbos Slovakia, či Hyundai Mobis. Od roku 2007 zastával pozíciu Lean & Production Manager v spoločnosti Hengstler. Vo Whirlpool Slovakia úspešne pôsobí vyše 8 rokov – najprv ako Lean & Industrial Engineering manager a od začiatku roka 2015 zastáva pozíciu generálneho riaditeľa spoločnosti.
jan ceslak
Jano pôsobil od r.2010 v spoločnosti VALEO, kde bol zodpovedný ako Internal flow analyst za návrh, optimalizáciu a vylepšovanie materiálových a informačných tokov pre závod v Košiciach. Náseldne po prebratí závodu japonským U-SHINom pracoval ako Methods Engineer. Jano taktiež pracoval ako Lean coordinator v spoločnosti SWEP, kde riešil zavedenie internej logistiky ako aj rozvoj LEAN riadenia procesov. Od roku 2016 pracuje pre francúzsku spoločnosť BEL, kde bol Industrial Performance Manager v závode v Michalovciach, následne ako Production Manager v závode v Poľsku a v súčasnosti pôsobí ako Corporate Industrial Performance Manager pre centrálu spoločnosti na zlepšení a rozšírení Bel Manufacturing Model-u do ostatných závodov celej skupiny.
halustok
Marián je v obore zlepšovania od roku 2003, kde nv rámci rôznych závodov košických železiarní implementoval projekty zlepšovania procesov vo výrobe a administratíve. Zavádzal tiež program na zlepšenie zručností a odmeňovania vo výrobe. Od koordinátora pre zlepšovanie prešiel na manažéra projektov a od roku 2013 vedie odbor Lean Six Sigma Black Beltov, kde sú spoločne zodpovední za projekty so zameraním na Continuous Improvement, Continuous Cost Improvement Program, Moving Down Cost Curve, Lean, RPA, Advanced Analytics, Pay fo skills, 5S a iné.
Architect picture
Róbert má 18 rokov praxe v oblasti výroby v rôznych priemyselných odvetviach. Začínal ako Manufacturing Engineer v spoločnosti LG Philips. Následne v spoločnosti Valeo Slovakia ako Technical Manager, kde pôsobil ako člen manažment tímu, ktorý bol zodpovedný za startup výroby na Slovensku. V strojárskom priemysle pôsobil v spoločnosti Ojala Slovakia ako Plant Manager. V súčastnosti je Production Manager v spoločnosti SWEP Slovakia, kde je tiež zodpovedný za oblasť Lean aktivit.