Čo by ste mali vedieť

o nás

Sme váš partner

na ceste ako byť lean

Lean je spôsob práce a zároveň aj istá životná filozofia, ktorá si kladie za cieľ zvyšovať pridanú hodnotu procesov a znižovať úroveň plytvania zdrojmi, či už sa jedná o finančné prostriedky, ľudskú prácu, materiál a iné. Metodiku vyvinula spoločnosť Toyota po 2 svetovej vojne za účelom jej uplatnenia vo výrobnej sfére, no dnes sa už princípy Leanu úspešne uplatňujú aj v oblasti zdravotníctva, služieb, obchodných procesov, HR, stavebníctve, baníctve atď.
SPOLUPRACUJÚ S NAMI

PROFESIONÁLi Z PRAXE

Sme radi, že máme možnosť spolupracovať so skúsenými Lean nadšencami na domácom aj celosvetovom trhu. Vďaka tomu môžeme realizovať všetky naše aktivity vysoko profesionálne a prinášať tak členom, zákazníkom a partnerom maximálnu pridanú hodnotu.

PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI

Členovia nášho tímu sú profesionáli pôsobiaci v danej oblasti už niekoľko rokov, majú reálne skúsenosti na dennej báze s implementáciou Lean-u ako aj jeho úskaliami.

MOTIVUJÚCE ZANIETENIE

Keďže sa zameriavame na externú spoluprácu, vyberáme si tých najlepších odborníkov vo svojej špecializácii, ktorí zároveň disponujú obrovskou dávkou entuziamu, ktorý vedia prenášať svojou prácou na všetkých okolo seba.

OSOBNÝ PRÍSTUP

Na každom z vás záleží. Spolupracujeme s ľuďmi, ktorí si vážia dlhodobé stabilné vzťahy a úprimne im záleží na spokojnosti „zákazníka“, ktokoľvek ním v tom momente je – priateľ, člen, zamestnávateľ, podriadený, partner,..

DôRAZ NA KVALITU

Jedným z kľúčových aspektov je pre nás kvalita vždy na prvom mieste, preto uprednostňujeme Pull biznis model pred Push stratégiou predaja a naše aktivity nevykonávame hromadne, ale cielene.

ZAHRANIČNÉ KNOW-HOW

Hľadáte externú inšpiráciu? Radi by ste sa dozvedeli, čo funguje firmám v zahraničí? Nielen nášmu tímu, ale aj vám ponúkame možnosť zvyšovania svojich schopností s využitím našich medzinárodných vzťahov v 31 krajinách sveta.

Kto sú

Zakladatelia

Kto sú

Aktívni partneri

Michal Demečko (1)
AlenaNociarova
Kto sú

Čestní členovia

martin-bursak
jan-ceslak (1)