Čo by ste mali vedieť

O NÁS

Vízia

LEAN
NA SVETOVEJ ÚROVNI

Vytvoriť stabilnú platformu pre aktívne združovanie sa Lean expertov za účelom podpory integrácie inovatívnych myšlienok Lean filozofie do praxe a ich rozšírenie nielen v oblasti výroby, ale aj do ďalších výrobných a obchodných sfér. Prostredníctvom globálnej spolupráce neustále prinášať pokrokové know-how a povzniesť tak Lean na Slovensku na svetovú úroveň.
Misia

KOMUNIKÁCIA
A ZDIEĽANIE
KNOW-HOW

Prinášať čo najviac príležitosti na interaktívnu komunikáciu členov Lean komunity s cieľom spoločne diskutovať, zdieľať si skúsenosti, navzájom sa povzbudiť, vzdelávať a motivovať. Neformálnym aj formálnym spôsobom šíriť inšpiratívne myšlienky, či príklady tzv. best practices a zvyšovať tým kvalitu aplikácie Lean princípov a nástrojov v reálnych podmienkach.