Čo by ste mali vedieť

o prístupe lean

Čo je to lean a čo naopak nie je

Princípy lean

5 ZAKLADNýCH Princípov

Teória Lean riadenia vyvinutá Danom Jonesom a Jimom Womackom pojíma päť základných princípov, ktoré identifikovali a detailne opísali v knihe známej po celom svete pod názvom „Lean Thinking“.

SPäŤ KU KOREŇOM

HISTÓRIA LEAN-u

Pojem “Lean“ prvýkrát použili naši zakladatelia Jim a Dan koncom 80. rokov vo svojom výskume automobilového priemyslu uskutočnenom z Massachusetts Institute of Technology (MIT), publikovanom v knihe „The Machine That Changed the World“. Tento výskum ukázal, že Toyota mala vynikajúcu konkurenčnú silu a že je možné to vysvetliť ich špecifickým spôsobom podnikania.

5 princípov lean

ako sa prejavuje v praxi?

Lean je o vytváraní čo najväčšej pridanej hodnoty pre zákazníka s využitím čo najmenšieho množstva zdrojov, času, energie a úsilia. 

Odkiaľ Lean prišiel?

Hoci existujú náznaky procesného myslenia vo výrobe už od dôb Arsenalu (výroba lodnej flotily) v Benátkach z roku 1450, prvým človekom, ktorý skutočne integroval celý výrobný proces, bol Henry Ford. Zoradil výrobné kroky v postupnosti procesov všade tam, kde to bolo možné a pomocou špeciálnych strojov na výrobu a montáž komponentov následne dokázal sfinalizovať hotové vozidlo v priebehu niekoľkých minút. Kameňom úrazu u Forda však bolo, že Model T sa vyrábal iba v jednej farba a všetky modeli boli úplne identické až do zastavenia ich výroby v roku 1926. Keď svet začal chcieť rozmanitosť, vrátane nových modelov, nebol už schopný tak rýchlo zareagovať na požiadavky trhu a jeho unikátny výrobný systém už nebol postačujúci.

Keď sa Kiichiro Toyoda, Taiichi Ohno a ďalší v Toyote pozreli na túto situáciu v 30. rokoch a ešte intenzívnejšie hneď po druhej svetovej vojne, napadlo im, že séria jednoduchých inovácií by mohla umožniť kontinuitu v toku procesov a širokú škálu ponuky produktov. Preto sa vrátili k pôvodnému mysleniu spoločnosti Ford, vylepšili ho a vynašli vlastný výrobný systém „Toyota Production System (TPS)“. Kombinovali postupy, ktoré už dovtedy používali (ako Jidoka a Just-in-Time) s nápadmi, ktoré vyvinuli iní priekopníci (napríklad cyklus PDCA, štandardizácia a program Training Within Industry -TWI). Ich dominantný úspech vo všetkom, od rastúceho predaja cez podiely na globálnom trhu, až po jednoznačný náskok v oblasti hybridných technológií, je najsilnejším dôkazom sily Lean podnikania.

Tento pokračujúci úspech v posledných dvoch desaťročiach vytvoril obrovský dopyt po väčšom poznaní Lean myslenia. Existujú doslova stovky kníh a dokumentov, nehovoriac o tisícoch mediálnych článkov, ktoré skúmajú túto tému, a mnohých ďalších zdrojoch, ktoré sú k dispozícii tomuto rastúcemu publiku.