sk Slovenčina
Čo by ste mali vedieť

O NÁS

SME OFICIÁLNY PARTNER

LEAN
GLOBAL NETWORK

Lean Global Network (LGN) je konzorcium organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú rozvoju Lean myslenia a jeho implementácii v praxi po celom svete. LGN v súčasnosti pozostáva z 31 inštitútov a partnerov v rámci 6 kontinentov. Prostredníctvom spolupráce s výskumnými inštitúciami, univerzitami a vedúcimi spoločnosťami vo všetkých sektoroch podnikania zhromažďujú členovia LGN to najlepšie z oblasti Lean-u. S viac ako 300 000 členmi dokážu ďalej zdieľať tieto poznatky v Lean komunite i mimo nej.

História Lean Global Network začala výskumom na prestížnej americkej univerzite MIT (Medzinárodný program pre výskum motorových vozidiel – IMVP), kedy sa po prvý krát zaviedol pojem „Lean výroba“ ako opis revolučného systému výroby a riadenia identifikovaného v Toyote, čo je vysvetlené bližšie v priekopníckej knihe s názvom „The Machine That Changed the World“ (Womack, Jones a Roos).

Vedúci tohto výskumu, Jim Womack v USA, Daniel Jones v UK a José Ferro v Brazílii opustili akademickú obec, aby založili inštitúty na podporu myšlienok a postupov Lean myslenia vo svojich krajinách. Úspech týchto a ďalších aktivít, vrátane fenomenálneho dopadu knihy „Lean Thinking“, rýchlo vyústil do globálneho hnutia, ktoré výrazne ovplyvnilo vývoj mnohých spoločností na prelome storočia.

Od roku 2018 máme aj my tú česť patriť do tejto únie a prezentovať tak Slovensko ako krajinu plnú šikovných ľudí a vysoko konkurencieschopných firiem so svetovým potenciálom.