LEI News, LEI NEWS

Kontinuálne zlepšovanie ako súčasť každodenného fungovania – Ako sa to podarilo implementovať v jednej z top bánk na Slovensku?

16.mája 2019 zorganizovali Lean Institute Slovakia o.z. so svojim členom a partnerom, spoločnosťou Tatra banka, a.s., podujatie pod názvom Gemba Tour (GT).

Formát GT je návšteva prevádzky jedného z korporátnych členov LEI SK, kde sa v kruhu 12 – 15 lean koordinátorov a „lean fanúšikov“ z rôznych odvetví a firiem má možnosť inšpirovať zo skúseností hostiteľskej spoločnosti v oblasti zavádzania a rozvoja lean kultúry. Súčasťou návštevy je gemba (prehliadka miesta, kde sa reálne aktivita deje), prípadne aj demonštrácia skutočných prípadových štúdií úspešnej implementácie vybraného nástroja alebo metódy.Budova Spracovateľského centra v Prešove – farebná vizualizácia oddelení

 

Stretnutie sa konalo v moderných priestoroch Spracovateľského centra Tatra banky v Prešove. Mali sme možnosť sa inšpirovať, ako kontinuálne zlepšovanie môže fungovať a aj reálne funguje v administratíve. Základom úspechu, ktorí sme všetci osobne zažili, je zžitie sa s kultúrou neustáleho zlepšovania všetkými, od boardu až po každého jedného zamestnanca. Osobná angažovanosť ľudí veci meniť, zlepšovať, je v ich DNA. Každý tím má Lean navigátora, zodpovedného za challenge ľudí v jeho tíme a tak sa všetci zamýšľajú ako sa posunúť spoločne vpred a neustále vylepšovať procesy okolo seba. Pri zlepšovaní a riešení problémov im taktiež pomáha využívanie princípov a nástrojov Lean Six Sigma. Bolo cítiť, že v Tatra banke sa táto kultúra rozvíja dlhšie obdobie, čo by ale nebolo možné bez definovanej stratégie a zabezpečenej udržateľnosti.

                

                                                                                                 Otvorenie Gemba Tour                                                                          Tematický workshop


Medzi účastníkmi nechýbali ani zástupcovia spoločností ako VSE a.s., Syráreň Bel Slovensko a.s., U. S. Steel Košice s.r.o., Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., Whirlpool Slovakia spol. s r.o., Východoslovenská energetika Holding a.s. a Slovnaft a.s.

Téma podujatia, kontinuálne zlepšovanie, bola plne prítomná počas celého dňa, či už prostredníctvom jednotlivých príspevkov zamestnancov spoločnosti Tatra banka, ako aj počas zrealizovanej gemby v tímoch Spracovateľského centra či dvoch paralelných workshopov.

Veronika     / Lean Institute Slovakia o.z. (Director/Founder)

 

              

                                                                     Privítanie účastníkov riaditeľom SC                                                                                                 Kaizen room

 

A čo si odnášajú z tohto podujatia účastníci a samotní zástupcovia spoločnosti Tatra banka?

 

 Miriam KASANICKÁ / Tatra banka, a.s. (Head of Process Management Department)

„Bolo mi cťou zrealizovať Gemba Tour v našom Spracovateľskom centre, spoznať ľudí, ktorí sa venujú podobným témam a rozmýšľajú o neustálom posúvaní sa vpred. Naším cieľom bolo priblížiť kultúru kontinuálneho zlepšovania vo finančnom sektore a podeliť sa o skúsenosti, ako sa nám v Tatra banke podarilo, že prístup Lean Six Sigma sa stal spôsobom, akým “sa u nás veci robia”. Keďže každá spoločnosť je jedinečná, má svoju minulosť, prežité situácie, vždy sa teším na spoločné zdieľanie a vzájomnú inšpiráciu.

Konštatovanie účastníkmi na záver stretnutia: “Tatra banka = Lean Six Sigma banka” mi potvrdilo, že aktivity, ktoré realizujeme idú správnym smerom. „

Marta Kratmullerova / Tatra banka, a.s.(Konzultant)

„Sme veľmi radi, že sme mali možnosť odprezentovať výsledky našej práce a ukázať , že kontinuálne zlepšovanie nie je  doménou len výrobných firiem, ale lean kultúra vie žiť aj v administratíve, konkrétne u nás – v bankovníctve.

Stretnutie bolo veľmi inšpiratívne, veľa sme diskutovali a vymieňali si vzájomné skúsenosti z oblasti Lean Six Sigma a kontinuálneho zlepšovania. „

 

Matej IHELKA / Slovnaft a.s. (Projektový manažér procesného zlepšovania)

„Videl som v praxi, o čom som čítal v knihách – fungujúce procesné zlepšovanie v administratíve. Gemba walk v Tatra banke mi umožnila komunikovať priamo so zamestnancami a dozvedieť sa, čo je dobré a funguje, čo boli chyby, ktorých sa dopustili, resp. čo ich aktuálne trápi. Dúfam, že čoskoro opäť uvidím rozprávkovú bytosť naživo😊“

Mária KOHANOVÁ ŠIMOŇÁKOVÁ / VSE a.s. (Metodik – senior)

„V prvom rade ďakujem za pozvanie priamo do „kuchyne TB“. Veľmi oceňujem, že sme mohli vidieť priamo priestory, v ktorých kolegovia pracujú a vziať si inšpirácie, ktoré už zavádzame u nás.

Rovnako sa mi páčil samotný workshop, kde sme vyskladali postup na riešenie konkrétneho problému. Ak bude možnosť aj do budúcna, veľmi rada sa pôjdem pozrieť znova.“


 

Author


Avatar