Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
LEI News, LEI NEWS

16.mája 2019 zorganizovali Lean Institute Slovakia o.z. so svojim členom a partnerom, spoločnosťou Tatra banka, a.s., podujatie pod názvom Gemba Tour (GT).

Formát GT je návšteva prevádzky jedného z korporátnych členov LEI SK, kde sa v kruhu 12 – 15 lean koordinátorov a „lean fanúšikov“ z rôznych odvetví a firiem má možnosť inšpirovať zo skúseností hostiteľskej spoločnosti v oblasti zavádzania a rozvoja lean kultúry. Súčasťou návštevy je gemba (prehliadka miesta, kde sa reálne aktivita deje), prípadne aj demonštrácia skutočných prípadových štúdií úspešnej implementácie vybraného nástroja alebo metódy.Budova Spracovateľského centra v Prešove – farebná vizualizácia oddelení

 

Stretnutie sa konalo v moderných priestoroch Spracovateľského centra Tatra banky v Prešove. Mali sme možnosť sa inšpirovať, ako kontinuálne zlepšovanie môže fungovať a aj reálne funguje v administratíve. Základom úspechu, ktorí sme všetci osobne zažili, je zžitie sa s kultúrou neustáleho zlepšovania všetkými, od boardu až po každého jedného zamestnanca. Osobná angažovanosť ľudí veci meniť, zlepšovať, je v ich DNA. Každý tím má Lean navigátora, zodpovedného za challenge ľudí v jeho tíme a tak sa všetci zamýšľajú ako sa posunúť spoločne vpred a neustále vylepšovať procesy okolo seba. Pri zlepšovaní a riešení problémov im taktiež pomáha využívanie princípov a nástrojov Lean Six Sigma. Bolo cítiť, že v Tatra banke sa táto kultúra rozvíja dlhšie obdobie, čo by ale nebolo možné bez definovanej stratégie a zabezpečenej udržateľnosti.

                

                                                                                                 Otvorenie Gemba Tour                                                                          Tematický workshop


Medzi účastníkmi nechýbali ani zástupcovia spoločností ako VSE a.s., Syráreň Bel Slovensko a.s., U. S. Steel Košice s.r.o., Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., Whirlpool Slovakia spol. s r.o., Východoslovenská energetika Holding a.s. a Slovnaft a.s.

Téma podujatia, kontinuálne zlepšovanie, bola plne prítomná počas celého dňa, či už prostredníctvom jednotlivých príspevkov zamestnancov spoločnosti Tatra banka, ako aj počas zrealizovanej gemby v tímoch Spracovateľského centra či dvoch paralelných workshopov.

Veronika     / Lean Institute Slovakia o.z. (Director/Founder)

 

              

                                                                     Privítanie účastníkov riaditeľom SC                                                                                                 Kaizen room

 

A čo si odnášajú z tohto podujatia účastníci a samotní zástupcovia spoločnosti Tatra banka?

 

 Miriam KASANICKÁ / Tatra banka, a.s. (Head of Process Management Department)

„Bolo mi cťou zrealizovať Gemba Tour v našom Spracovateľskom centre, spoznať ľudí, ktorí sa venujú podobným témam a rozmýšľajú o neustálom posúvaní sa vpred. Naším cieľom bolo priblížiť kultúru kontinuálneho zlepšovania vo finančnom sektore a podeliť sa o skúsenosti, ako sa nám v Tatra banke podarilo, že prístup Lean Six Sigma sa stal spôsobom, akým “sa u nás veci robia”. Keďže každá spoločnosť je jedinečná, má svoju minulosť, prežité situácie, vždy sa teším na spoločné zdieľanie a vzájomnú inšpiráciu.

Konštatovanie účastníkmi na záver stretnutia: “Tatra banka = Lean Six Sigma banka” mi potvrdilo, že aktivity, ktoré realizujeme idú správnym smerom. „

Marta Kratmullerova / Tatra banka, a.s.(Konzultant)

„Sme veľmi radi, že sme mali možnosť odprezentovať výsledky našej práce a ukázať , že kontinuálne zlepšovanie nie je  doménou len výrobných firiem, ale lean kultúra vie žiť aj v administratíve, konkrétne u nás – v bankovníctve.

Stretnutie bolo veľmi inšpiratívne, veľa sme diskutovali a vymieňali si vzájomné skúsenosti z oblasti Lean Six Sigma a kontinuálneho zlepšovania. „

 

Matej IHELKA / Slovnaft a.s. (Projektový manažér procesného zlepšovania)

„Videl som v praxi, o čom som čítal v knihách – fungujúce procesné zlepšovanie v administratíve. Gemba walk v Tatra banke mi umožnila komunikovať priamo so zamestnancami a dozvedieť sa, čo je dobré a funguje, čo boli chyby, ktorých sa dopustili, resp. čo ich aktuálne trápi. Dúfam, že čoskoro opäť uvidím rozprávkovú bytosť naživo😊“

Mária KOHANOVÁ ŠIMOŇÁKOVÁ / VSE a.s. (Metodik – senior)

„V prvom rade ďakujem za pozvanie priamo do „kuchyne TB“. Veľmi oceňujem, že sme mohli vidieť priamo priestory, v ktorých kolegovia pracujú a vziať si inšpirácie, ktoré už zavádzame u nás.

Rovnako sa mi páčil samotný workshop, kde sme vyskladali postup na riešenie konkrétneho problému. Ak bude možnosť aj do budúcna, veľmi rada sa pôjdem pozrieť znova.“


 

0

interview
„Za najväčší úspech považujem ľudí, ktorých som dokázala priviesť k úspechu školením a mentorovaním,“ toto a oveľa viac nám pri rozhovore prezradila Lucia Čorosová. Lucka pracuje ako CPI manažér pre firmu LafargeHolcim. Viac o jej ceste spätej s Lean sa dočítate v rozhovore nižšie.

 


Lean môže pre každého znamenať niečo trochu iné. Čo rozumiete Vy pod pojmom Lean?

 

Lean nie je len akási metóda alebo prístup, je to pre mňa predovšetkým firemná kultúra a zmena správania všetkých, ktorí sú do toho zahrnutí. To znamená, že Lean prístup sa vyžaduje nielen od radového zamestnanca, ale takisto od vedenia, ktoré by malo ísť príkladom.

Lean je pre mňa používanie „sedliackeho“ romzumu pre riešenie problémov, a to nie len komplexných ale úplne jednoduchých, ktoré často ostávajú bez riešenia, lebo sa nikomu do toho nechce, alebo to systém neumožňuje.

 


Kedy a ako sa Vaša životná cesta začala prelínať s Lean?

Môj prvý dotyk s Lean začal v roku 2008 vo firme T-Systems, kde som viedla Lean a Six Sigma projekty. Lean projekty boli zamerané predovšetkým na zvýšenie efektivity a produktivity v pracovným tímoch, kde sme sa zamerali na najviac zaťažené procesy poskytujúce IT služby. Neskôr som aplikovala svoje skúsenosti s Lean v automobilovom priemysle, kde som najviac uplatnila princípy 5S a nakoniec som sa vrátila opäť k procesom, tentokrát pre firmu LafargeHolcim, ktprá poskytuje pre svojich partnerov finančné, transakčné a administratívne služby. Momentálne vediem oddelenie pre neustále zlepšovanie procesov a to formou Lean Six Sigma a PDCA projektov.

Čo považujete za svoje najväčšie úspechy v rámci implementácie Lean?

 

Za môj najväčší úspech v rámci implementácie Lean nie je ani tak samotná implementácia, nakoľko tých zlepšení v mojej kariére bolo veľmi veľa, ale za najväčší úspech považujem ľudí, ktorých som dokázala priviesť k úspechu školením a mentorovaním. Som patrične hrdá na každého jedného Lean manažéra (alebo Green Belta), ktorý s mojou pomocou dosiahol úspech a zlepšenie procesov. Budúcnosť Lean je predovšetkým vo vzdelávaní a rozvoji ľudí.

Takže preto rada odovzdávam svoje poznatky a šírim povedomie o Lean.

 

S čím vo svete Lean ste naopak mali najviac problémov, kde ste narazili na prekážky?

 

Ľudia vo všeobecnosti nemajú radi zmeny, a tie v oblasti Lean sú na dennom poriadku. Najväčšie prekážky vidím v tzv.change managemente, kedy treba ľudí presvedčiť, aby robili veci po novom.

 

Ako ste sa s týmito prekážkami vyrovnali/ vyrovnávate?

 

V krajinách EU sú poväčšine v korporátoch starší ľudia „dinosauri“, ktorých naučiť a primäť k tomu, aby robili veci po novom dá poriadne zabrať. Tieto prekážky sa dajú prekonať len správnou komunikáciu, vysvetlením prínosov zlepšenia a samozrejme veľkou dávkou trpezlivosti.

 

Akými kľúčovými vlastnosťami by mal disponovať skutočný Lean nadšenec?

 

Lean nadšenec by mal byť entuziasticky a svoju prácu robiť s vášňou.

Mal by aktívne vyhľadávať miesta pre zlepšenie a nebáť sa zmien. Mal by byť pozitívny a nie všetko znegovať, napríklad hľadať cesty ako sa to dá napraviť a nie ako sa to nedá. Veľa dobrých vecí už bolo vymyslených, mali by sme sa snažiť ich skopírovať a zlepšiť.

Čo by ste odkázali ostatným Lean kolegom?

 

Nikto nie je dokonalý, aj polovičný úspech je vlastne úspech. Nebáť sa zmien, komunikovať navzájom, byť otvorený novým nápadom, aj keď niekedy môžu vyznieť ako nereálne.

Tam kde je vôľa, je aj cesta….takže hor sa do zlepšovania.

 

Veľmi pekne sa chceme poďakovať pani Čorosovej, ktorá sa s nami podelil o svoje skúsenosti z oblasti Lean a prajeme jej, aby aj naďalej prekypovala entuziazmom pri školeniach a mentorovaní ostatných Lean nadšencov. Na záver len chcem vyzdvihnúť jednu z myšlienok, o ktoré sa s nami Lucka v rozhovore podelila, „aj polovičný úspech je vlastne úspech.“
Sofia Jackaninová

Marketing coordinator

Lean Institute Slovakia

0

LEI News, LEI NEWS

Slovakian Lean Institute (an official member of the Lean Global Network) organized Lean Manager Roundtable in Protherm production on the 30th of May. It is a professional discussion of 15 – 20 Lean Managers of manufacturing and non-manufacturing companies. International companies like Slovnaft, Tatra Banka, Gebauer & Griller Kabeltechnik, Manz Slovakia, Whirpool and so on.

We had an opportunity to introduce Protherm Production in Skalica to the Lean community in Slovakia. We also had a great chance to present our Vaillant Group Production system (VPS) and our mission to create a culture of continuous improvement, talk to experts in order to get their feedback, proposals, and recommendations.

„LMR is really nice and inspiring space how to get in touch with other Lean managers and exchange about Lean topics. Additionally I really like the chance to get their real feedback regarding our Plant and applied Continuous Improvement Approach.“

Lukáš Janík, Process Quality Engineer and VPS Plant Coach


Our main focus was to share our approach in developing the culture of continuous improvement. Starting with the introduction of our 7 lean principles introducing the most important one: Enjoy your work.


Then following the SHINGO Institute transformation model as an evaluation of the current status of culture implemented.  In the end, we went to the shop floor to see the direct implementation of LEAN in our production.

During the GEMBA walk we got very positive feedback but some proposals for improvement as well.

„As one of the Lean Institute Slovakia activities, the Lean Manager Roundtable format provides an open and friendly space to share and discuss lean experience from different perspectives. In Skalica, we focused on cultural aspects of successful companies. I highly recommend to all lean enthusiasts. “   

            Andrej Vojtko, Process Engineer and VPS Plant Coach


What our visitors appreciated the most:

 1. In Protherm is a human on first place
 2. The atmosphere at the workplace
 3. Focus more on developing culture then implementing new methods and tools
 4. Improvement Ideas process without KPIs
 5. Paint shop organization
 6. Internal logistic

 

What is the main takeaway:

 1. Culture is mostly underestimated, but not in Protherm
 2. Focus on people and the numbers will come
 3. It is important to set up a mission and vision also for each department
 4. Anything we do or promote in our productions, we always have to speak with the language of our customers (in our case our operators – literally)

 

Implementation of CI Culture is a difficult but meaning full way, therefore we must be proud of what we are doing. The Lean Manager Roundtable format give us the opportunity to exchange best practice from the world of Lean Manufacturing and to see direct implementation of different approaches directly in the production.“   

            Marek Demčák, VPS Group Coach

Opening Lean Manager roundtable, 30th of May

GEMBA walkPROTHERM projects presentations

 

0

interview

„Zatiaľ som to nevzdal, tak hádam aj to sa dá považovať za úspech.“ Niekedy je aj vlastnosť zotrvačnosti ten prvý najzákladnejší faktor, ktorý Vám umožní budovať pevné základy pri kultúre neustáleho zlepšovania. O tom Vám dnes svoje povie pán Marek Demčák. Marek pracuje ako kouč pre zavedenie udržateľnej kultúry sústavného zlepšovania vo firme Vaillant. Viac o jeho ceste spätej s Lean sa dočítate v rozhovore.Lean môže pre každého znamenať niečo trochu iné. Čo rozumiete Vy pod pojmom Lean?

 

Pod pojmom LEAN rozumiem: zodpovednosť, udržateľnosť a zisk a to v presnom poradí.

Každý dobrý podnik by mal pristupovať zodpovedne k zdrojom, ktoré využíva, neplytvať materiálom ani ľudskou prácou, mal by teda robiť len to, čo má zmysel. A to je v LEANe presne zadefinované. Každá spoločnosť má snahu vydržať na trhu čo najdlhšie a teda neustále sa zlepšovať prostredníctvom zlepšovania procesov, ale i rozvíjaním potenciálu svojich zamestnancov. V neposlednom rade, každý dobrý podnik existuje preto, aby vytváral zisk, uspokojoval požiadavky zákazníkov, ktorí prinášajú peniaze do podniku. Ideálne obslúžil v čo najkratšom čase čo najväčší počet zákazníkov. LEAN je preto pre mňa stratégia riadenia podniku.

 

Kedy a ako sa Vaša životná cesta začala prelínať s Lean?

K LEANu som sa dostal cez projektový manažment. Na základe skúsenosti s riadením projektov som začal pracovať pre bratislavskú konzultačnú spoločnosť ako konzultant a lektor na projektovom manažmente. V danej spoločnosti malo práve zameranie na riadenie a optimalizáciu procesov silné zastúpenie a jednoducho sa LEANu nedalo vyhnúť J I keď je pravdou, že najprv ma uchvátila 6 Sigma. No keďže u nás sa to školí ako LEAN 6 Sigma, tak LEAN bol neoddeliteľnou súčasťou a postupne ma pohltil úplne. Najprv školenia, potom projekty v rôznych firmách a teraz denná realita J

Čo považujete za svoje najväčšie úspechy v rámci implementácie Lean?

 

Myslím, že v oblasti LEANu postupujem tak ako väčšina ľudí. Začalo to vzdelávaním zameraným na procesné riadenie, potom malé zlepšovateľské projekty, nejaký ten LEAN certifikát, prvá implementácia 5S, prvá VSM, potom ďalšie tréningy na MTM a TPM až po pochopenie, že to nie je len o metódach, ale je za tým oveľa viac. Pevne verím, že ten najväčší úspech ma ešte len čaká a to najmä v mojom súčasnom zameraní na budovanie udržateľnej kultúry sústavného zlepšovania, ktorému sa venujem už takmer rok a pol. Zatiaľ som to nevzdal, tak hádam aj to sa dá považovať za úspech J

 

S čím vo svete Lean ste naopak mali najviac problémov, kde ste narazili na prekážky?

 

Najviac prekážok vidím v interpretácii čo LEAN je a čo nie je. Niekto za LEAN považuje metódy alebo nástroje. Dogmaticky aplikuje vo svojej práci VSM alebo 5S či A3 a myslí si, že je LEAN. Niekto zase považuje za LEAN zber a vyhodnocovanie zlepšovacích návrhov. Máme vo firme zavedený „KAIZEN“ sme teda LEAN. Inde zase je LEAN chápaný ako oddelenie, niečo nad rámec – my máme výrobu a potom sú tu ešte tí chlapci, čo občas vedú nejaké tie malé zlepšovacie projekty. Častokrát si teda mýlime ČO s PREČO. Tvrdíme, že zavádzame LEAN a pritom stále väčšina manažérov má bonusy naviazané na efektívnosť zariadení. Akoby nám unikal zmysel prečo robíme to, čo robíme.

 

Ako ste sa s týmito prekážkami vyrovnali/ vyrovnávate?

 

Dôležité je nechcieť všetko naraz. Hovorí sa, že každý chce zmenu, no zmeniť sa nechce nikto. Našťastie nie je to úplne pravda a občas sa nájde niekto, kto je ochotný zmeniť sa pre dobrú vec. Takýto ľudia sú potom ukážkovým príkladom, že veci fungujú. S implementáciou LEANu je to podobne. V podstate ide o zmenu kultúry podniku a je pochopiteľné, že to nebude jednoduché a hneď. Našťastie mi náplň mojej práce a spoločnosť, pre ktorú pracujem, umožňuje vidieť viacero závodov, kde zavádzanie LEANu prináša výsledky a to najmä vďaka zanieteným a usilovným ľuďom a pochopeniu, prečo robíme to, čo robíme. A práve dobré príklady z praxe mi pomáhajú vyrovnať sa s prekážkami.

 

Akými kľúčovými vlastnosťami by mal disponovať skutočný Lean nadšenec?

 

LEAN nadšenec by určite mal mať procesné myslenie, široký rozhľad, chápať súvislosť, chuť neustále sa učiť, skúšať nové veci a nekopírovať, ale vytvárať.

 

Čo by ste odkázali ostatným Lean kolegom?

 

LEAN nie je riešenie na všetko, no do značnej miery dokáže pozitívne ovplyvniť prostredie, v ktorom pracujeme, životné prostredie ako i trvalú udržateľnosť podnikov, pre ktoré pracujeme. Zdieľajme si preto skúsenosti, inšpirujme a povzbudzujme sa, lebo to, v akých podmienkach a v akom prostredí budeme pracovať o pár rokov, je aj v našich rukách.

„Veľmi pekne sa chceme poďakovať pánovi Demčákovi, ktorý sa s nami podelil o svoje skúsenosti z oblasti Leanu a prajeme mu, aby aj naďalej nachádzal motiváciu v napredovaní. Veď ako aj povedal Theodore Roosevelt. „Úspech navštevuje iba tých, ktorí vedú život plný práce.“


Sofia Jackaninová

Marketing coordinator

Lean Institute Slovakia

0

interview

Dnes Vám prinášame rozhovor s pánom Gabrielom Csibom zo spoločnosti Slovnaft. Gabriel pracuje od roku 2014 ako projektový manažér procesných zlepšení a čo viac, našiel si čas a ochotne sa s nami podelil o svoje skúsenosti v oblasti Leanu. Veríme, že Vás tento príjemný rozhovor obohatí.

Lean môže pre každého znamenať niečo trochu  iné. Čo rozumiete Vy pod pojmom Lean?

Pre mňa je LEAN robiť správne veci správne.

Kedy a ako sa Vaša životná cesta začala prelínať s Lean?

Prvý krát keď naša spoločnosť začala zavádzať LEAN ale definitívne moja cesta sa spojila s cestou LEAN-u, keď ani neviem ako, som sa ocitol v LEAN tíme, a pod správnym vedením, som postupne zisťoval že filozofia LEANu vo väčšine sa zhoduje s mojou filozofiou….

Čo považujete za svoje najväčšie úspechy v rámci implementácie Lean?

Za najväčší úspech považujem to, že sme prestali hovoriť o implementácií LEANu a implementácií nástrojov a začali sme pracovať na tom ako môže byť, a z časti aj je, bežnou súčasťou spoločnosti..


S čím vo svete Lean ste naopak mali najviac problémov, kde ste narazili na prekážky?

Prekážky si vytvárame sami, bojíme sa nepoznaného a zdanlivo nemožného. Najťažšie bolo pretaviť tlak na ťah, vytvoriť dopyt na zlepšovanie miesto nátlaku implementácie nástrojov vytvoriť priestor pre rozvoj na všetkých úrovniach – na tom stále pracujeme.


Ako ste sa s týmito prekážkami vyrovnali/ vyrovnávate?

Každodennou prácou,  tým že snažíme byť role modelom, nezľakneme sa výziev a nepoznaného  a pomáhame kde sa len dá…


Akými kľúčovými vlastnosťami by mal disponovať skutočný Lean nadšenec?

Trpezlivosťou a chápavosťou. Je kľúčové pochopiť druhú stranu či sú to naši zákazníci, kolegovia či nadriadený… Pochopiť ich motív aby sme vedeli vytvoriť pridanú hodnotu pre nás všetkých.


Čo by ste odkázali ostatným Lean kolegom?

LEAN nie je práca, nie je to súbor nástrojov a nie je to ani  filozofia, aj keď je to toto všetko, predovšetkým je to nikdy nekončiaca cesta….


Veľmi pekne sa chceme poďakovať pánovi Csibovi, ktorý sa s nami podelil o svoje skúsenosti z oblasti Leanu a taktiež mu chceme do budúcnosti spätej s Leanom popriať veľa šťastia. Na záver už len pozdvihnúť citátom jednu z myšlienok, ktorá bola v rozhovore načrtnutá.
„Trpezlivosť je nevyhnutná vlastnosť génia.“, Benjamin Disraeli


Sofia Jackaninová

Marketing coordinator

Lean Institute Slovakia

0

interview
Každý deň je priestor na zlepšenie, na nový začiatok, na pozitívnu zmenu. Na správne naštartovanie niekedy postačí zaujímavá myšlienka, postreh , informácia a možno práve tento rozhovor s pánom Pavlom Strýčkom, zakladateľom spoločnosti Management Systems, s.r.o. bude tou povestnou kvapkou, ktorá nakopne Váš pracovný deň správnym smerom.  

  Lean môže pre každého znamenať niečo trochu  iné. Čo rozumiete Vy pod pojmom Lean?

Pod Lean rozumiem holistický prístup k riadeniu. Preto sa   dnes stále viac zdôrazňuje Lean Leadership, ako hlavný predpoklad úspešnej zmeny podniku. Bez skutočnej účasti vedúcich na všetkých stupňoch riadenia sa takáto zmena nedá realizovať. Len zlepšenia v niektorých oblastiach alebo častiach podniku, čo nemusí mať žiaden dopad na podnik ako celok.

Samozrejme Lean je aj podrobne popísaná metodika. No báger bez strojníka jamu nevykope.


Kedy a ako sa Vaša životná cesta začala prelínať s Lean?

V roku 1996 som sa zúčastnil na svetovej konferencii poradcov v riadení v Yokohama. Stretol som tam aj poradcov z Management Systems Helsinki. Slovo dalo slovo a po návrate z Japonska sme začali vytvárať network: spôsob spolupráce založený na výmene know-how a účasti na spoločných projektoch. Dostal som možnosť robiť v Škandinávii a v ďalších krajinách, a svojich kolegov som podľa potreby prizýval na projekty na Slovensku a v okolitých štátoch.

Naučil som sa dôležité fínske slová. Spomeniem len jedno: Kippis.

Čo považujete za svoje najväčšie úspechy v rámci implementácie Lean?

To, že som dokázal presadzovať už spomínaný holistický prístup s dôrazom nie na nástroje, ale na učenie a rozvoji ľudí prostredníctvom riešenia problémov a neustáleho zlepšovania, výsledkom čoho je zmena podnikovej kultúry.

Ďalej to, že počas tohto procesu som mal možnosť spoznať a ovplyvniť stovky ľudí, ktorí dnes žijú myšlienky Lean.


S čím vo svete Lean ste naopak mali najviac problémov, kde ste narazili na prekážky?

Myslíte výzvy? Najväčšou je pochopenie významu a skutočná motivácia vedenia podniku. Lean sa nedá kúpiť ako nový mobil a ani aktualizovať ako software. Lean je cesta. Cesta neustáleho zlepšovania, učenia sa a rozvoja ľudí.

Okolo nás je dnes veľa „fejkov“. No aký význam má robiť Fake Lean?


Ako ste sa s týmito prekážkami vyrovnali/ vyrovnávate?

Včas rozoznať motiváciu vedenia, vysvetľovať a komunikovať. Ak pochopenie, skutočnú motiváciu, úctu k vlastným zamestnancom, dlhodobú víziu a záujem rozvíjať podnik nenájdem, je lepšie ísť preč. To je, nazvime to, strategická rovina.

Na operatívnej úrovni považujem za dva najdôležitejšie nástroje praktické tréningy a komunikáciu. Teda pýtať sa, overiť pochopenie, vysvetľovať, informovať, opakovať.


Akými kľúčovými vlastnosťami by mal disponovať skutočný Lean nadšenec?

Lean profesionál musí prakticky ovládať metodiku a mať skúsenosti. No na prvé miesto kladiem schopnosť efektívne komunikovať naprieč celou firmou, aby dokázal ľudí motivovať k ďalším a ďalším zmenám.


Čo by ste odkázali ostatným Lean kolegom?

Ideme ďalejNa záver by som rada použila slová Francisca Bacona. „„Prístup je malá vec, ktorá robí veľké rozdiely.“ Veľmi pekne by sme sa chceli poďakovať pánovi Strýčkovi, ktorý sa s nami podeli o svoje skúsenosti z oblasti Leanu a hlavne za jeho názory, ktoré môžu niekoho inšpirovať pri napredovaní v neustálom vylepšovaní podniku. A teda prajeme i Vám všetkým odvahu pokračovať s Leanom.


Sofia Jackaninová

Marketing coordinator

Lean Institute Slovakia

0

LEI News, LEI NEWS

Slovakian Lean Institute (official member of Lean Global Network) organized Lean Manager Roundtable in SWEP Slovakia on 7th of February. It is a professional discussion of 15 – 20 Lean Managers of manufacturing and non-manufacturing companies. International companies like Slovnaft, Tatra Banka, US Steel, Whirpool, Bel and Lear took part on this event.  

We had an opportunity to present and introduce Swep in Lean community in Slovakia. We also had a great chance to present our VSM project and talk to experts, to get their feedback, proposals and recommendations.

The main subject of this event was Value Stream Mapping – better seeing the fundamentals of our processes.  

What is the main takeaway:

 • VSM is tool for communication and visualization. Thanks to VSM, we can better describe and analyze current state. We are able to identify our bottleneck, waste and abnormalities in our processes more efficiently. This will help us design our future state which will respect system as a whole.
 • VSM is a strategic tool with which we can set strategic actions for continuous improvement

We had a discussion about challenges and possible solutions which represent VSM process (based on practical experiences from other companies). What are the challenges?

 • How to overcome administrative difficulties
 • Priorities – firefighting vs continuous improvement
 • Real benefits and utilization of VSM
 • People/team/management involvement and support, team work
 • Which kind of inputs / data we should consider, reliable data
 • Right targets for future state, professional experiences

What are the possible solutions?

 • Right understanding of the needs of customers and stakeholders, covering the whole stream = door to door, motivation = showing benefits on real examples of other companies, involvement from top to down and team work, strategic targets and smart KPIs, collect relevant data, Gemba walk – benchmark / visits and sharing best practices

During event we had also GEMBA walk. We got very positive feedback and some proposals for improvement. We must be proud on what we are doing.


The main takeaway for me is that we need to continue the way in which we started with our VSM project. It is not easy but it is very challenging process, as colleagues from other companies found out. However, it is a right way if we want to have systematic and continuous improvement and if we want to be better and stronger at the market.  

Robert Drang

Feedback from my colleagues which also took part in this event:

Robert ZUZA:

It was a great opportunity for us/SWEP to host several managers from whole Slovakia where a lot of brains met in the small space to share the knowledge and challenges we face back home.

Among others we questioned ourselves how to get on board everybody involved during the project, what to do better/differently so people understand the change is for all of us to create better, safer and more valuable work environment.

We generally agreed that VSM is a tool for improvement but strong communication tool as well. Regular and clear reporting of the progress and results of the project is vitally important for others to join and stay on board.

Finally, it was a great marketing event for SWEP which we passed with A +.

 

Lionel KOUASSI:

VSM is one powerful Lean Management tool. It Provides a contextual visualization of process flows within the organization, enables identify areas creating added value and areas on which processes can be managed better. It has a great potential for generating internal savings. It was an honour for our company, Swep Slovakia, to host this seminar and to gather different types of business which similarly to us, are coping with the rather busy but interesting way of implementing VSM. We believe in the experience we have exchanged to help and better manage this journey.

Jaroslav KASARDA:

It was a great opportunity to meet people from other companies, who are engaged in value stream mapping and  to share with them the theoretical knowledge as well as practical experience. All-day discussion has given me personal encouragement for further work. Feedback from the participants has shown the entire team that the steps and direction we have set up within our VSM is right. VSM is primarily a communication tool that helps to detect possible losses, bottlenecks, weaknesses, and the reasons for ineffective flows. I am therefore very glad, that we could show how we are doing in this direction and how VSM helps us to reach our goal through continuous improvement of our processes.

 

Jana KALMANOVA:

At the beginning the question was raised: What are my expectations from this event. My expectation:  Several views on working with VSM and the evaluation.

Was my expectation fulfilled? More than that, we went through what VSM is, how to use it and what should be the result. More important for me were the views and remarks from colleagues  from other production and non-production  areas. During the discussion were opened problems with processing and especially of VSM leading.

What has been clearly defined is that VSM is a communication tool that can help to identify problems, weaknesses which need to be solved by teams not individual persons, so that the company can progress and  achieve defined goals.

I would also like to present the feedback of our guests:

Veronika GREGORKOVA, Director / Founder of Lean Institute Slovakia

Swep team made a great job and this was clearly appreciated also by the event participants. Sometimes it is difficult to compare how far we are if we do not have objective “mirror” from different sides. That´s why Lean Manager Roundtable is so effective tool and it is core activity of our institute. Swep showed us their real involvement and wish to sustain the energy for further steps in order to reach real process optimization, it is kind of rare nowadays. Thanks team!

 

Milos BUGAN, VSM expert / CEO iGrow Network, s.r.o.

It’s amazing that companies are looking for a way to improve processes, and on top of that they can share their experiences with others. SWEP has fantastically confirmed this fact and has shown how they looks at improving theirs processes. I thank SWEP and their staff for having spoken openly about what they have done and what is still waiting for them.Lots of thanks to all my colleagues which helped me prepare this event.

Robert Drang

 

0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 3NO NEW POSTS
Translate »