Čo zahŕňa naše

Podujatie

Gemba Tour Tatra banka

Formát GT je návšteva prevádzky jedného z korporátnych členov LEI SK, kde sa v kruhu 12 – 15 lean koordinátorov a „lean fanúšikov“ z rôznych odvetví a firiem má možnosť inšpirovať zo skúseností hostiteľskej spoločnosti v oblasti zavádzania a rozvoja lean kultúry. Súčasťou návštevy je gemba (prehliadka miesta, kde sa reálne aktivita deje), prípadne aj demonštrácia skutočných prípadových štúdií úspešnej implementácie vybraného nástroja alebo metódy. Medzi účastníkmi nechýbali ani zástupcovia spoločností ako VSE a.s., Syráreň Bel Slovensko a.s., U. S. Steel Košice s.r.o., Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., Whirlpool Slovakia spol. s r.o., Východoslovenská energetika Holding a.s. a Slovnaft a.s.

Téma podujatia, kontinuálne zlepšovanie, bola plne prítomná počas celého dňa, či už prostredníctvom jednotlivých príspevkov zamestnancov spoločnosti Tatra banka, ako aj počas zrealizovanej gemby v tímoch Spracovateľského centra či dvoch paralelných workshopov.

Dátum

16 máj 2019
Expired!

Čas udalosti

08:00 - 18:00

Cena

Udalosť skončila

Viac informácií

Odkaz na článok

Miesto konania

Prešov
Spracovateľské centrum Tatra banka
Kategórie

Organizátor

Lean Institute Slovakia
Telefón
+421 903 574 549
Email
info@leaninstitute.sk
Web
https://leaninstitute.sk
Odkaz na článok
QR Code