Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
Zakladatelia
 • Text Hover
Veronika Gregorková
Director / Founder
lean Institute
 • Text Hover
Dana Jánošíková
Founder
lean Institute
Čestní členovia
 • Text Hover
Ján Česlák       
Factory Industrial Performance Manager
SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.
 • Text Hover
Róbert Drang      
Production manager
SWEP Slovakia s.r.o.
 • Text Hover
Klement Fekete      
LEAN Manager
SLOVNAFT, a.s. 
 • Text Hover
Marián Haluštok     
Process and Technology Excellence
Head of Lean Six Sigma Team
Lean Six Sigma Black Belt
U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Text Hover
Michal Major
Konateľ a riaditeľ závodu
WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.
Členovia
 • Text Hover
František Kall   
Lean manager
WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.
 • Text Hover
Sidónia Tuhrinská   
WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.
 • Text Hover
Erik Fister  
WPS Lean Specialist
WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.
 • Text Hover
Gabriel Csiba
Senior Navigator
SLOVNAFT, a.s. 
 • Text Hover
Peter Bielik
SLOVNAFT, a.s. 
 • Text Hover
Gabriel Havasi
Industrial Performance Engineer
SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s. 
 • Text Hover
Martin Buršák
Plant Director
SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s. 
 • Text Hover
Martin Čánik
Branch manager
iGrow Network, s.r.o. 
 • Text Hover
Marta Kratmüllerova
Vedúca oddelenia spokojnosti klientov
Tatra banka, a.s. 
 • Text Hover
Pavol Strýček
Lean Six Sigma consultant
Management Systems, s.r.o.
 • Text Hover
Tomáš Vilinský
Quality & WCP manager
CROWN Bevcan Slovakia s. r. o.
 • Text Hover
Anežka Dorušincová
WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.
 • Text Hover
Michal Penxa
WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.
 • Text Hover
Ladislav Bašista
WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.
 • Text Hover
Marcel Karpinský
WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.
 • Text Hover
Ladislav Gál
SLOVNAFT, a.s. 
 • Text Hover
Martin Hucík
SLOVNAFT, a.s. 
 • Text Hover
Juraj Adamkovič
WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.
 • Text Hover
Miriam Kasanická
Vedúci oddelenia procesného riadenia
Tatrabanka a.s.
 • Text Hover
Lenka Dopiriaková
Procesný analytik
Tatrabanka a.s.
 • Text Hover
Natália Feilerová
Procesný analytik
Tatrabanka a.s.
 • Text Hover
Marián Halušťok
Ved.Odboru pre zdokonaľovanie procesov a technológií
U.S. Steel Košice s.r.o.

 • Text Hover
Ján Petko
GM pre transformáciu a zdokonaľovanie
U.S. Steel Košice s.r.o.

 • Text Hover
Marcel Boldizár
Manažér projektov
U.S. Steel Košice s.r.o.

 • Text Hover
Peter Liška
Inžinier projektov pre zdokonaľovanie procesov 
U.S. Steel Košice s.r.o.

 • Text Hover
Peter Bohuš
Inžinier projektov pre zdokonaľovanie procesov 
U.S. Steel Košice s.r.o.

 • Text Hover
Lucia Bencková
Inžinier projektov pre zdokonaľovanie procesov 
U.S. Steel Košice s.r.o.

 • Text Hover
Jana Nováková
Inžinier projektov pre zdokonaľovanie procesov 
U.S. Steel Košice s.r.o.
 • Text Hover
Anton Baron
Inžinier projektov pre zdokonaľovanie procesov 
U.S. Steel Košice s.r.o.

 • Text Hover
Jana Darášová
Vedúci oddelenia Zlepšovanie obchodných procesov 
U.S. Steel Košice s.r.o.

 • Text Hover
Peter Bencko
Riaditeľ pre mzdy
U.S. Steel Košice s.r.o. 

 • Text Hover
Jakub Hutta
Lean & Continuous Improvement manager
Gebauer & Griller Kabeltechnik, spol. s r.o.  

 • Text Hover
Jakub Votava
 Lean & Continuous Improvement engineer
Gebauer & Griller Kabeltechnik, spol. s r.o. 

 • Text Hover
Pavel Výběra
Lean & Continuous Improvement engineer
Gebauer & Griller Kabeltechnik, spol. s r.o.

 • Text Hover
Vladimír Chynoradský
Lean & Continuous Improvement engineer
Gebauer & Griller Kabeltechnik, spol. s r.o.

 • Text Hover
Michal Ferby
Lean & Continuous Improvement engineer
Gebauer & Griller Kabeltechnik, spol. s r.o.

 • Text Hover
Jaroslav Zavadil
 Project manager
Gebauer & Griller Kabeltechnik, spol. s r.o.

 • Text Hover
Michael Pohl
Business unit manager
Gebauer & Griller Kabeltechnik, spol. s r.o.

 • Text Hover
Jiří Filipčík
Business unit manager
Gebauer & Griller Kabeltechnik, spol. s r.o.

 • Text Hover
Zdeněk Špidla
Leader of process engineering group
Gebauer & Griller Kabeltechnik, spol. s r.o.

 • Text Hover
Pavla Janoušková
HR Business partner
Gebauer & Griller Kabeltechnik, spol. s r.o.

Translate »