Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
Náš príbeh
Na začiatku to bolo chcenie – akási túžba učiť sa, motivovať sa, či poradiť sa s tými, pre ktorých slovo Lean neznamenalo iba profesijnú povinnosť, ale niečo ako životné poslanie.

Práve tento dôležitý vnútorný pocit bol podnetom pre vznik prvých neformálnych stretnutí Lean nadšencov, ktoré boli odštartované v roku 2015 v malej skupinke ľudí a za dva roky sa počty rozrástli do výraznej šírky. Táto jedinečná aktivita na dobrovoľnej báze umožnila účastníkom podeliť sa o svoje myšlienky, starosti ale aj radosti a úspechy týkajúce sa aplikácie Leanu nielen v pracovnom, ale i súkromnom živote. Z neformálnych stretnutí aj formálne, z formálnych aj konferenčné a hranice ponímania našej komunity zrazu pociťovali potrebu posunúť sa ďalej.

Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým členom a podporovateľom tejto myšlienky, lebo práve ich podpora a nadšenie nás utvrdilo v rozhodnutí založiť Lean Institute Slovakia o.z. – dobrovoľné,  záujmové združenie občanov Slovenskej republiky, ktoré zároveň ako oficiálny partner celosvetovej platformy Lean Global Network zahájilo koncom roka 2017 svoje pôsobenie na Slovensku.

Keďže táto inštitúcia je a stále bude dielom nás všetkých, veríme, že sa budeme aj naďalej rozrastať a spoločne formovať dejiny Lean filozofie na Slovensku.

Vízia

Vytvoriť stabilnú platformu pre aktívne združovanie sa Lean expertov za účelom podpory integrácie inovatívnych myšlienok Lean filozofie do praxe a ich rozšírenie nielen v oblasti výroby, ale aj do ďalších sfér. Zároveň prostredníctvom aktívnej globálnej spolupráce povzniesť Lean na Slovensku na svetovú úroveň.

Misia

Vytvárať príležitosti na vzájomnú komunikáciu členov Lean komunity s cieľom diskutovať, zdieľať skúsenosti, navzájom sa povzbudiť, vzdelávať a motivovať. Zároveň budeme neformálnym a formálnym spôsobom šíriť inšpiratívne myšlienky, príklady dobrej praxe, komunikovať a zvyšovať tým kvalitu aplikácie Lean princípov a nástrojov.

Translate »