pridajte sa

Neformálne stretnutia Lean nadšencov

Počas roku 2018 sa máte možnosť zúčastniť rôznych zaujímavých podujatí organizovaných Lean Institute Slovakia, niekoľko aktivít dokonca aj v spolupráci so zahraničnými inštitútmi. Členovia nášho inštitútu majú možnosť uplatniť si prioritné miesta počas rôznych školení alebo benchmark zájazdov, ako aj 10 % zľavu z každého podujatia.
Background image
- 01

Lean manager roundtable

Stretnutie Lean manažérov, resp. manažérov z iných oblastí, za účelom vzájomného zdieľania si skúseností na pôde hosťujúceho závodu za podpory riadených workshopov tak, aby ste si odniesli bohatú inšpiráciu pre nové možnosti aplikácie získaných poznatkov priamo do praxe vo Vašej spoločnosti.
- 02

Neformálne stretnutia

Neformálne večerné priateľské posedenie všetkých lokálnych Lean nadšencov, ktorí majú záujem sa osobne stretnúť, porozprávať o svojich zážitkov s implementáciou Lean-u, podeliť sa o svoje úspechy, či nechať si poradiť ako bojovať s neúspešnými pokusmi v tejto oblasti.

  • Východné Slovensko
  • Západné Slovensko
- 03

Lean Summit Slovakia

Konferencia plná reálnych príkladov z domácej, či zahraničnej praxe obohatená sériou zaujímavých workshopov podľa vzoru medzinárodných Lean konferencií členov Lean Global Network. Vzdelávanie Výber z kvalitných školení realizovaných skúsenými mentormi z praxe, pri ktorých sa tak ako v súčasnosti Toyota, tak aj my vraciame ku skutočným základom a podstate Lean-u pre vytvorenie nevyhnutného know-how vedúceho k úspešnej reálnej implementácii zlepšení.

Pripravované udalosti