INFORMÁCIE O PODUJATÍ

Lean Manager Roundtable Swep

06.02.2019 - 07.02.2019

Celý deň

Výrobný závod Swep Slovakia

Cena nebola uvedená

Speaker nebol uvedený

Organizátor

Lean Manager Roundtable (LMR) poskytuje možnosť odbornej diskusie v kruhu 15 až 20 Lean manažérov z rôznych spoločností, tentokrát na východnom Slovensku. Obsah jednotlivých LMR je zakaždým iný, prispôsobený aktuálne “diskutovaným témam” v oblasti Lean.  Hlavnou témou bola tentokrát Value Stream Mapa (mapa toku hodnoty/hodnôt): vizuálny nástroj, vďaka ktorému vieme nielen popísať a následne analyzovať súčasný stav, no predovšetkým sme schopní efektívne a komplexne identifikovať úzke miesta, straty a abnormality v procese, a navrhnúť tak stav budúci, ktorý bude rešpektovať systém ako celok. Diskutovali sme o tom, ako spoločnosť Swep postupovala pri realizácii ich mapy, s akými výzvami sa pri mapovaní bežne stretávame a s akými možnými riešeniami sme sa v rôznych firmách doteraz stretli.