Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
LEI NEWS, Nezaradené
Autor: Vladimír Hřebíček

Projekt krachuje: rozpočet je překročen, o dodržení termínů nemluvě, zaměstnanci to nezvládají. Všechny by to chtělo vyhodit! Chodí celí skleslí, tvrdí, že pracují 24 hodin denně a přespávají v práci. A výsledek není vidět. Je vám tato situace povědomá?

Metodika Scrum doporučuje nový přístup k projektové práci. Produktivita práce se díky této metodě zvyšuje i stokrát. Jeff Sutherland vytvořil metodiku Scrum pro řízení projektů při vývoji počítačových programů. Praxe však ukázala, že tato metodika zefektivňuje jakýkoliv proces od řízení podniku až po dělání domácích prací.

Tradičně probíhají projekty vývoje počítačových programů podle kaskádového modelu. Nejdříve se tým dohodne na tom, co konkrétně bude dělat. Dále sestavuje skupina vývojářů několik měsíců (někdy i déle než rok) plán, jak se bude projekt vyvíjet směrem k cíli – kdo, co a v jakých termínech musí udělat. Proces plánování je provázen kresle-ním barevných Ganttových a vývojových diagramů, které se potom prezentují vedení. Na diagramech vypadá všechno skvěle. Nadřízení tak schválí realizaci plánu.

Avšak v realitě žádný projekt nikdy neodpovídá detailně popsanému plánu: vzni-kají neplánované chyby, protahuje se řešení problémů, mění se situace na trhu a podobně. Termíny a rozpočet nikdy neodpovídají plánu, převyšují ho o třetinu a někdy i o více než 50 %. Často zákazník ani nedostane objednaný systém. Když ho dostane, tak výsledek neodpovídá výchozím přáním nebo současným potřebám.

Metoda Scrum odmítá plánování celého projektu najednou a do detailů. Pružnost tohoto přístupu k výběru aktuálních úloh projektu, a také ještě několik dalších tajemství této metodiky, umožňuje týmům zvýšit svou produktivitu o 50, 100, ale také o 400 %. Projekty jsou přitom ukončené ve velmi krátkých termínech. Například, skupina staveb-níků, použila metodu Scrum při rekonstrukci domu a skončila přesně za šest týdnů, které k tomu byly určeny. Přitom ve stejném domě, který stál v sousedství, se rekon-strukce protáhla bez použití metody Scrum na tři měsíce. Vyžádala si nejenom dvojná-sobek času, ale i dvojnásobek peněz.

Proč se metodika jmenuje Scrum?

Scrum je sportovní termín, který se používá v rugby. Znamená šarvátku, při níž se hráči obou mužstev do sebe zaklesnou nad míčem, a následně jeden z týmu ztratí kontrolu a upadne, zatímco hráči druhého týmu seberou míč soupeřům a běží s ním na hřiště. Při této situaci plní každý hráč činnosti, které jsou jiné, než mají dělat ostatní členové týmu. Avšak cíl mají všichni společný, a každý je přesvědčen o tom, že ostatní dělají v tuto chvíli právě to, co mají dělat. Při takové vzájemné důvěře posílají hráči míč na místo, o němž vědí, že se tam nachází jeden z nich.

Jak robot inspiroval Sutherlanda k vytvoření metodiky

Kancelářský objekt jednoho podniku, pro nějž pracoval Sutherland, stál vedle Massa-chusetského technologického institutu. Vědci z ústavu robotiky z této univerzity si pronajali v podniku prostory, protože v univerzitní laboratoři se nenašlo místo pro jejich výzkum. Jednou do Sutherlandovy kanceláře vtrhnul robot velikosti kočky, který měl šest nohou. Začal honit Sutherlanda okolo stolu. Za chvíli přiběhli vědci, omluvili se, vzali robota a odnesli ho. Za několik dní robot opět utekl z laboratoře a začal běhat po budově. Po těchto incidentech se vědci a zaměstnanci podniku spřátelili a začali se společně potkávat na pátečních večírcích u sklenice piva.

Na jednom z těchto večírků si Sutherland začal povídat s vedoucím vědecké skupiny Rodney Brooksem. Brooks je člověkem, který založil a vedl společnost iRobot, která vytvářela různé domácí pomocníky, jako jsou robotické vysavače nebo robotické umý-vače podlah. Tenkrát na večírku Brooks vyprávěl autorovi o principech fungování robo-ta, který ho honil kolem stolu. Tento robot neměl žádný program, který by mu říkal, jak se má chovat po zapnutí. Navíc neměl žádný systém, který by za něj odpovídal a ovládal jej. Místo toho „mozek“ ovládal každou ze šesti noh. Pokaždé, když robot zapnuli, tak se učil chodit znovu – z počátku nesměle pohyboval tlapkami a narážel na nábytek. Za chvíli však dokázal běhat po laboratoři. Pro každou tlapku naprogramovali vědci jenom tři pravidla – pohyb vpřed, pohyb vzad a tlapky do sebe nesmí narážet. Zapnutý robot se učil chodit jenom při využití těchto informací. A skvěle se mu to dařilo! Tlapky dodržovaly tři pravidla a rychle se učily chodit společně. Tenkrát se Sutherland rozhodl, že musí najít taková jednoduchá pravidla, která by mohla učinit práci týmu sladěnou a samoorganizující se.  

Týmy a efektivita organizace          

Zárukou úspěchu podniku je rozumně vybudovaná týmová práce. Tajemství efektivnosti nespočívá v genialitě a schopnostech jednotlivých členů týmu, ale v tom, jak si tým sta-novuje cíle a jak se k nim posouvá. Úlohou vedoucích je pomáhat týmům vyladit praco-vní procesy. To zahrnuje i to, že

 • pracovníci nebudou pracovat bez přestávek,
 • nebudou podněcovat rozpory mezi pracovníky,
 • skupiny budou tvořeny specialisty na různé oblasti,
 • pracovníci budou vedeni k tomu, aby opravovali chyby co nejdříve poté, co je udělají a zjistí.

A nezapomínejte na to, že postupovat k cíli byste měli prostřednictvím malých kroků.

V žádném případě nezačínejte práci na projektu sestavováním detailního plánu na celé období práce!

Pôvodne publikované na LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/jak-metoda-scrum-zvy%C5%A1uje-efektivitu-t%C3%BDmu-vladimir-hrebicek/?published=t

0

LEI NEWS, Nezaradené

Zástupcovia 14 krajín sa stretli v mestečku Zeist blízko Amsterdamu, aby  tak opäť spojili sily, a to nie len za účelom výmeny dôležitých informácií, ale taktiež preto, aby prediskutovali možnosti efektívnejšej globálnej spolupráce. Na tomto stretnutí samozrejme nemohol chýbať ani náš Lean Institute Slovakia.

Jednou zo skvelých príležitostí, ako sa vzájomne spoznávať a zdieľať si skúsenosti či zaujímavosti v rámci celého sveta je bezpochyby aj každoročné stretnutie inštitútov na európskej pôde. Tentokrát bol hostiteľom holandský inštitút. Jeho CEO, René Aernoudts, nás skutočne veľmi vrelo privítal a úspešne sa postaral o to, aby sme si z celého stretnutia odniesli veľa zaujímavých poznatkov.

 

Podarilo sa mi osobne spoznať bližšie ďalších kolegov, napríklad z Ukrajiny, Francúzska, či Ruska a rozdebatovať možnosť “výmenných pobytov” za účelom hľadania reálnych best practice na svetovej úrovni. Potenciálov na kooperáciu je naozaj toľko, že potrvá ešte pár rokov, kým budeme schopní túto “studňu vedomostí” naplno prevziať a implementovať v našej krajine v rôznych sektoroch, kde ešte Lean nie je až tak populárny, respektíve sa o ňom toľko nehovorí.

 

Na úvod stretnutia sme dostali príležitosť odprezentovať súčasný stav a aktivity nášho inštitútu LEI SK. Bolo viditeľné, že ostatné krajiny náš vstup zaujal, držia nám úprimne palce a cítia v našej krajine značný potenciál.Významný rozmach chystá tento rok tiež Lean Institute Polska. Ten si po dvoch rokoch bez vydania knižného prekladu stanovil v rámci roka 2018 za cieľ preložiť naraz až štyri publikácie, čo je veľmi odvážny krok, vyžadujúci dostatok kvalitných zdrojov na preklad. Tento inštitút spolupracuje na projektoch s vyše 20 spoločnosťami a vo svojom kalendári má už v tejto chvíli naplánovaných približne 160 udalostí. Inštitút vidí svoju silnú stránku v kvalitnej implementácii metódy TWI (štandardizovaná práca), ako aj v spolupráci na univerzitnej báze.

 

K našim ďalším susedom, do Maďarska, ktoré vníma svoju „supersilu“ v oblasti zdieľaných služieb a TWI, zavíta už čoskoro guru pre Lean účtovníctvo, Nick Katko s takmer 30-ročnými skúsenosťami v praxi a skutočne pôsobivými výsledkami. Aktuálne uvažujeme, že si v júni pána Katka vypožičiame aj k nám, na Slovensko.

 

O čosi ďalej, v Brazílii, sa podarilo presadiť Lean v oblasti médií a agrokultúry. Vo Francúzsku zas dominuje Lean digital a veľmi aktívne diskutovaná tiež téma Lean and Green. Španielsko prispieva do skupiny mnohoročnými skúsenosťami v rámci problematiky Lean zdravotníctvo, Lean hotelierstvo, Lean potravinový priemysel (predovšetkým so zameraním na pekárenský priemysel.)

 

Na druhej strane, v Litve, sa tešili vysokej účasti na nedávnej konferencii a možno aj vďaka úspešným Hoshin projektom sa litovcom darí rozvíjať ich vlastné tréningové centrum s podporov členov a priaznivcov inštitútu.

 

Takto by som mohla dlho pokračovať, no radšej raz počuť / zažiť ako stokrát čítať, a preto by som chcela uzavrieť môj článok akýmsi súkromným prianím. Keďže sme už odvážne vykročili na našu cestu s cieľom povzniesť Lean na Slovensku na vyššiu úroveň, poďme spolu rozvíjať aktivity, ktorými budeme aj my schopní ukázať, akí sme kreatívni, húževnatí a s hrdosťou prinesme mnohé cenné inšpirácie aj krajinám okolo nás.  

 

0

LEI NEWS, Nezaradené

Na tureckej pôde konal už ôsmy ročník Lean Summit organizovaný domácim inštitútom, Lean Institute Turkey. Samotní organizátori priznali, že ide doposiaľ o najlepší ročník, aký sa im kedy mohlo podariť usporiadať.

Po úvodných slovách prezidenta inštitútu, Yalcina Ipbukena, nasledovalo video od samotného Johna Shooka, ktorý sa kvôli problémom s vízami, ale aj napriek tomu s veľkým odhodlaním, pripojil ku konferencii cez skype a obohatil program svojou prednáškou “Lean Transformation Platform” a pripojil sa aj na záver celej konferencie. prostredníctvom pútavého príhovoru.

Prezentácie boli z mnohých sektorov ako hotelierstvo, služby, obchod/predaj, univerzity, ťažba zlata, ale v zastúpení boli aj spoločnosti so zameraním na výrobu automobilov, či dokonca výťahových systémov. Portfólio bolo naozaj široké – od malých firiem až po spoločnosti s 9 500 zamestnancami.

Registrovaných bolo 466 účastníkov zo 110 firiem a ďalších 114 ľudí, 52 firiem, sa zúčastnili ako prezentujúci a hostia. Celkový počet bol nakoniec ešte vyšší, 680 účastníkov, keďže niektoré firmy menili priebežne svoje zastúpenie za iných predstaviteľov.Program bol rozdelený do ôsmich paralelných sekcií dedikovaných prezentáciám spoločností o ich lean ceste a s tým spojených úspechov, či zlyhaní. Ďalších sedem “learning session” realizovaných prevažne Lean Institute Turkey so simuláciami a modelovými aplikáciami. Štyri anglické workshopy zahrňujúce hry lego a jeden špeciálny blok pre top manažérov a ich otázky.

Súčasťou Lean Summitu bola aj jednodňová návšteva závodu TOFAŞ/FİAT v Burse. Ülkü, člen predstavenstva, pi pripravil dvojhodinovú debatu o mapovaní toku hodnoty pre prostredie kancelárií. Meryem, bývalý manažér ľudských zdrojov v Toyote, prednášal o ľuďoch a rozvoji lídrov, Toyota way. Okrem týchto prednášok mohli účastníci navštíviť aj Tofaş Academy.

 

0

LEI NEWS, Nezaradené

Lean myšlienka našla svoju inšpiráciu v avantgardnej vedeckej metóde a filozofickom myslení z minulosti. A vďaka spoločnosti Toyota – kde bola inkubovaná a živená – sa teraz šíri po celom svete.

V Novembri sa v Benátkach odohralo pre Lean svet veľmi významné podujatie s názvom European Summit 2017, ktorého hlavným účelom bolo zdieľať si skúsenosti a poznatky, diskutovať o ponaučeniach z minulosti a aplikovať ich pre vízie budúcnosti. Na jeho úspešnej

V konferenčnej miestnosti sa medzi 28 prednášajúcimi objavilo viacero uznávaných mien z výskumnej sféry či výrobnej praxe ako napríklad prof. Arnaldo Camuffo (Bocconi University),  Luciano Massone (Fiat Chrysler Automobiles) a mnoho ďalších.  

Veľmi príjemný prekvapením bola plná účasť popredných predstaviteľov Lean komunity, ktorý za svoj život výrazne ovplyvnili vývoj Lean-u na svete: James P. Womack, John Y. Shook a Daniel T. Jones, ktorí ochotne zdieľali svoje myšlienky nielen počas prezentácií, ale aj pri neformálnych rozhovoroch.

Prehliadka historického Venetian Arsenale z 13.storočia a nočná plavba sprevádzaná ochutnávkou talianskych špecialít úspešne uzavrela prvý deň tohto kreatívneho stretnutia.

Vážim si, že aj náš Lean Institute Slovakia patril k pozvaným hosťom a mali sme tak príležitosť predstaviť svoj zámer a zapojenie našich členov v medzinárodnom kontexte a začať tak budovať zaujímavé partnerstvá s blízkymi, či vzdialenejšími krajinami. Počas rôznych rozhovorov sa rozdiskutovalo viacero pútavých tém ako napr. možnosť spolupráce našich univerzít so zahraničnými, zapojenie sa do Lean PhD. programu v strednej Európe, benchmark s krajinami ako Bulharsko, Ukrajina a iné, systém fungovania štátej podpory Lean implementácie v Írsku a mnoho ďalších.

Veľmi ma zaujalo, koľko toho je, čo sa môžeme od ostatných krajín v rámci aplikácie Lean-u naučiť a inšpirovať sa, kam sa krok po kroku vieme na Slovensku dostať. Rozvinutý Lean v bankovníctve, reálne prínosy v hotelierstve, rozmach v IT sektore, námorníctve,..

Toto podujatie bolo pre náš inštitút oficiálnym medzinárodným uvedením do celosvetovej Lean komunity a teraz je len na nás, aby sme preukázali, aký veľký prínos môže naše Slovensko pre históriu Lean-u priniesť.

 

0

LEI NEWS, Nezaradené

INTERVIEW – pri príležitosti 10. výročia Lean Global Network sa členovia sa jej členovia rozhodli podniknúť študijnú misiu v Japonsku. Roberto Priolo – Editor The Lean GLobal Network Journal, po štyroch aktívne strávených dňoch v spoločnosti Toyota City v Nagoya vyspovedal Johna Shooka a vďaka tomu priniesol zaujímavé postrehy z tejto návštevy.

 

Roberto Priolo:

Čo Vás viedlo k rozhodnutiu prísť sem v sprievode skupiny 40 osôb pochádzajúcich z 20 krajín sveta?

 

John Shook: Pred rokom vznikla myšlienka ísť do Japonska na naše každoročné stretnutie Lean Global Network. Chceli sme pozorovať to, čo Toyota robí a prehĺbiť naše chápanie ako skupina.

 

To je dôvod, prečo štyridsiati z nás „LGNers“ strávili v Toyota City celý týždeň. Skupina bola neuveriteľne rôznorodá: niektorí ľudia pracovali pre spoločnosť Toyota viacero rokov, iní naopak nikdy spoločnosť nenavštívili (niektorí nikdy predtým Japonsku neboli). S toľkými rozdielnymi pohľadmi sa táto študijná cesta ukázala ako skvelá príležitosť učiť sa “za pochodu”.

 

Naším cieľom bolo hlboko preniknúť do podstaty samotnej Toyoty. Namiesto preskúmania high-tech stránky ich výroby, či práce, ktorú Toyota odvádza na novej generácii pohonných jednotiek alebo autonómneho riadenia, sme sa však rozhodli zamerať na konkrétne pokusy spoločnosti vrátiť sa späť ku základom. Chceli sme skutočne pochopiť veľký dôraz, ktorý Toyota kladie jednoduchým základným prvkom, ktoré začali tvarovať ich DNA zhruba pred 70 rokmi.

 

S nápadom posunúť sa smerom k pôvodným princípom prišiel pred niekoľkými rokmi Akio Toyoda. Bola to reakcia na finančnú krízu v rokoch 2009-2010. Vyplývalo to z presvedčenia, že jediný spôsob, ako si udržať pozíciu, kto ktorú si Toyota získala – masívna globálna spoločnosť vyrábajúca 60 modelov – bol návrat k silným základom. Aby si zachovali svoj úspech, Toyota sa rozhodla nájsť spôsob, ako zabezpečiť, aby infraštruktúra a byrokracia, ktoré vždy prichádzajú so zväčšovaním sa organizácie, boli pre výkon práce skôr podporou ako niečím, čo prácu obmedzuje. Z našich viacerých návštev bolo jasné, ako sa spoločnosť úprimne stotožnila s týmto novým prístupom.

RP: Čo pre Toyotu reálne znamená “vrátiť sa k základom”?

 

JS: Dobrá otázka. Rovnako ako u viacerých pojmov alebo konceptov, pokiaľ ide o Toyotu, veci majú často hlbší alebo komplexnejší význam, ako sa na prvý pohľad zdá. V tomto ohľade myšlienka „späť k základom“ v spoločnosti Toyota dnes neznamená len to, že robia to isté ako predtým, ako to robili na začiatku. Znamená to, že základy sa znovu objavujú v rôznych formách, aby reagovali na nové výzvy a aktuálnu situáciu. Dokonalým príkladom je TNGA (Toyota New Global Architecture, pozn. článok čoskoro) V Toyota City sme sa dozvedeli veľa o TNGA, a to od Masato Katsumaty, hlavného inžiniera spoločnosti Camry a od dodávateľov spoločnosti Toyota, ktorí nám povedali, ako spájajú nový prístup s cieľom priniesť flexibilitu vo výrobe (štandardizáciou návrhov a zjednodušovaním montáže) a zlepšenie vo vzhľade modelov.

 

Pochopili sme, že TNGA je spôsob, ako udržať tímovú prácu v organizácii efektívnou vzhľadom na výrobu produktov, ktoré zákazníci chcú, a zároveň je to spôsob ako dokázať čeliť obrovskej zložitosti vyplývajúcej z rastúceho portfólia produktov, globálnej a rôznorodej ponuky. To, na čo sa TNGA sústredí je prispôsobovanie originálnych prvkov a zásad spoločnosti Toyota dnešným okolnostiam. Platí to pre Chief Engineer system, ktorý bol vyvinutý už v 50. rokoch minulého storočia; pol storočia slúžil Toyote veľmi dobre, ale za posledných 20 rokov sa okolnosti zmenili a systém začal byť postupne oveľa menej efektívny. Skutočne, jeden z faktorov, ktorý robí Toyotu tak skvelou, je jej schopnosť prispôsobiť sa zmenám.

 

RP: Museli sme prejsť celú cestu až do Japonska, aby sme sa tieto veci naučili?

 

JS: Táto téma sa často objavovala počas celého nášho týždňa: prečo ísť do Japonska? Mnoho lean nadšencov prichádza sem na návštevu spoločnosti Toyota, ale každý sa najprv sám seba pochopiteľne spýta, prečo sa obťažovať a letieť celú túto cestu na Ďaleký východ, keď je toľko významných a úspešných Toyota závodov a príkladov lean myslenia všade inde na svete. Existujú totiž dôvody, prečo sa lean vyvinul práve v Toyota City, a dá sa skutočne povedať, že duch leanu môžeme najlepšie vidieť aj ucítiť tam, kde je miesto jeho tzv. zrodenia. Ako som spomínal vyššie, neustály rozvoj, húževnatosť a odhodlanie Toyoty počas celého obdobia jej vývoja, je pre nás mimoriadnou inšpiráciou.

 

Pýtali sme sa sami seba na otázku: keďže lean nie je jednoznačne japonský, bolo by jeho „vynájdenie“ možné aj mimo Japonska? Prostredníctvom kníh poznáme politické a ekonomické prostredie, ktoré viedlo k vytvoreniu TPS. Ale čo základné myslenie a správanie – inými slovami, kultúra Japoncov? Mali aj tieto aspekty kľúčový vplyv na vytvorenie a udržateľnosť TPS?

 

K týmto dvom aspektom – Toyota a japonská kultúra – sme pridali tretí: ľudskosť. Existujú nejaké univerzálne ľudské črty, ktoré formujú lean myslenie?

 

To je to, čo viedlo skupinu LGN k ceste do Japonska. Chceli sme sa viac naučiť a potenciálne nájsť spôsob, ako odpovedať na dôležité otázky:

 

  • Čo je pre Toyotu jedinečné, pokiaľ ide o lean myslenie a prax?
  • Čo je typické pre japonské lean myslenie a prax?
  • Čo je všeobecne platné pre ľudí v zmysle lean myslenia a praxe?

   

   

  VIDEO / J.Shook – LGN misia v Japonsku:

   

  https://www.youtube.com/watch?v=5P9g35ZLDwc

  Pôvodne publikované na Planet Lean: http://planet-lean.com/john-shook-discusses-toyota-and-japan-at-nagoya-station

 

0

Translate »