Novinky zo sveta lean

JISHUKEN

Jishuken je forma riešenia problémov s použitím gemba kaizen v kombinácii s kaizen blitz = kaizen riadený manažmentom, ktorý zahŕňa aktívne samoučenie sa. Výraz pochádza z japonského „kanban houshiki bukachou jishu kenkyuukai“. Pomerne zložito sa do angličtiny prekladá ako „kanban system department & section manager autonomous study group“. Toto sa skrátilo jednoducho na „jishuken“, čo predstavuje „samoštúdium, resp.  „autonómne študijné skupiny“.

Ešte na samotnom začiatku budovania TPS, Taiichi Ohno a ďalší vyžadovali, aby sa manažéri zišli na výrobnej hale a „vlastnými rukami“ sa podieľali na realizácii kaizenu. Začalo to tým, že sa vedúci oddelení a vedúci sekcií z tovární Motomachi a Kamigo spojili, vybrali konkrétnu „tému“ a pracovali na rôznych vylepšeniach procesu. Hoci môže byť nákladovo efektívnejšie nechať technikov a supervízorov vykonávať tento druh gemba kaizenu, ale praktické zapojenie manažérov im pomohlo naučiť sa pochopiť proces a jeho zákonitosti v praxi, prevziať vlastníctvo a vybudovať kultúru genchi gembutsu v spoločnosti Toyota.

V mnohých spoločnostiach sú hlavnými iniciatívami zmien v spoločnosti: Kaizen systém návrhov (všetci zamestnanci) a Jishuken (manažéri). Systém návrhov je aplikovaný na lokálne, malé, denné vylepšenia a Jishuken sú projekty spojené s obchodnými cieľmi a riadené tímami manažérov.

Zdieľajte: