Novinky zo sveta lean

Yamazumi

Yamazumi je japonské slovo preložené doslova ako obrovská hromada, či kopa. Yamazumi graf spoznáme teda ako jednoduchý naskladaný pruhový graf. Rozdelením celkového času cyklu postupne po jednotlivých krokoch procesu sa nám okamžite znázorní vyťaženosť na jednotlivých pozíciách/krokoch a s tým súvisiaci pomer pridanej a nepridanej hodnoty. Je veľmi nápomocným nástrojom pri vyvažovaní pracovnej činnosti, na ktorú sa môžeme pozrieť buď z pohľadu človeka alebo stroja. Základom je poznať čas taktu (teoretická vypočítaná hodnota: dostupný čas / počet ks), ktorý nám udáva ako rýchlo musíme vyrobiť 1 kus, aby sme uspokojili objednávku zákazníka.

Ako postupovať pri používaní Yamazumi grafu?

Krok 1: Výpočet času taktu

Krok 2: Zoznam krokov procesu a priradenie ku krokom ich čas cyklu

Krok 3: Analýza procesu pre určenie podielu pridanej a nepridanej hodnoty + eliminujte čo najviac činností s nepridanou hodnotou

Krok 4: Vykonajte analýzu vyváženia (tam, kde sa nachádzam nad hranicou času taktu sa snažím odobrať činnosti a naopak tam, kde som príliš nízko pod hranicou času taktu ich pridám)

= lepšie vyhovieme požiadavke zákazníka, efektívnejšie rozdelíme jednotlivé kroky tak, aby pracovná záťaž bola rovnomerne vyvážená.

Zdieľajte: