Novinky zo sveta lean

Kaikaku

Kaikaku (改革) je japonský výraz pre „radikálnu zmenu“. V praxi sa Kaikaku venuje zásadným a radikálnym zmenám vo výrobnom systéme v obmedzenom čase. Na rozdiel od známejšieho výrazu Kaizen, ktorý sa zameriava primárne na postupné zmeny, často s cieľom riešenia tímových problémov a je založený na angažovanosti všetkých zamestnancov. Kaizen aj Kaikaku je možné uplatniť samozrejme aj na iné činnosti ako výrobu. 

Kaikaku sa realizuje zvyčajne vo forme projektu, je najčastejšie iniciovaný samotným manažmentom, pretože implementácia a výsledok významne ovplyvnia podnikanie firmy. Jeho súčasťou je zavádzanie nových poznatkov, stratégií, prístupov, výrobných techník alebo nového vybavenia. Kaikaku môže byť vyvolané vonkajšími faktormi, napr. nové technológie alebo trhové podmienky. Možno ho iniciovať aj vtedy, keď vedenie manažmentu usúdi, že klesajúce zlepšenia vyplývajúce z prebiehajúceho úsilia Kaizen naznačujú potrebu radikálnejšej zmeny – projekty Kaikaku často vedú k zlepšeniu v rozmedzí 30 – 50%, v Kaizen iniciatívach jednotlivé zmeny všeobecne dosahujú zlepšenie do 20%. Práve preto Kaikaku nazývame často aj ako Systémový Kaizen.

Rozoznávame 4 typy Kaikaku projektov:

  • Lokálna inovatívna implementácia – napr. zavedenie výrobného robota, ktorý je v odbore dobre známy, ale pre danú spoločnosť je nový
  • Lokálna inovatívna metodika – napr. zavedenie metód Six Sigma alebo TPM, ktoré sú v odbore dobre známe, ale opäť platí, pre spoločnosť sú nové
  • Globálna inovatívna implementácia – napr. zavedenie nového dizajnu robotov do priemyslu
  • Globálna inovatívna metodika – napr. zavedenie novej výrobnej teórie do priemyslu

Krížencom medzi Kaikaku a Kaizen je tzv. Kaizen Blitz (alebo inak ho voláme aj Kaizen Event), ktorý znamená radikálne zlepšenie v obmedzenej oblasti, napríklad v produkčnej bunke, zvyčajne počas intenzívneho týždňa.

Zdieľajte: