Novinky zo sveta lean

SHOJINKA

Shojinka je forma flexibilnej produkcie, kde sa počet pracovníkov líši podľa požiadaviek dopytu. To je evidentne lepšie ako statický systém, ktorý obsadzuje pracovné oblasti bez ohľadu na reálne výkyvy. Schopnosť preradiť ľudí presne tam, kde sú potrební, pomôže udržať zaostávajúce oblasti. Táto forma flexibilného personálneho zabezpečenia tiež umožňuje ľuďom pracovať na projektoch zlepšovania, keď je plošne nízky dopyt. To platí tak, ako pre výrobný, tak aj nevýrobný sektor.

Shojinka nie je realizovateľná úplne najľahšie, vyžaduje si dostatočnú prípravu a pomerne nízku fluktuáciu personálu:

  • Pracovníci musia byť precízne vyškolení, aby sa mohli pohybovať s meniacim sa dopytom.
  • Manažéri musia mať jasné pochopenie dopytu.
  • Tím musí mať prehľadné inštrukcie, aby vedel, kam, kedy a podľa čoho sa má presunúť.
  • Systém musí byť navrhnutý tak, aby fungoval v rôznych konfiguráciách pracovníkov.
  • Procesy musia byť vysoko štandardizované, takže výstup je rovnaký bez ohľadu na to, kto robí prácu.

Ikigai = japonské tajomstvo pre dlhý a šťastný život, ktoré  vám môže pomôcť žiť svoj život plnohodnotne a nie len to: model Ikigai je často používaný aj pri definovaní cieľov spoločností, či už zabehnutých korporácií alebo novovzniknutých stat-upov. Stretneme sa s ním aj pri individuálnom nastavovaní pracovných alebo súkromných cieľov, resp. ich kombinácii.

Zdieľajte: