sk Slovenčina
Blog

Prysmian Kablo

Prysmian Kablo

Autor článku: Matej Biroš

Koncern Prysmian patrí celosvetovo k vedúcim výrobcom káblových produktov. Vo výrobnom portfóliu sa nachádza široká škála produktov, od podmorských aplikácií cez suchozemský prenos energie až po dátové optické i metalické siete. Celkovo sa spoločnosť skladá zo 112 výrobných závodov

V roku 2017 sa prešovský závod presťahoval do nových priestorov o výmere takmer 28000 m2 v IPZ Záborské. Lokálna výroba je zameraná na dátovú infraštruktúru, vnútorne sa delí na dve samostatné jednotky. Historicky staršou je výroba medených CATegory káblov pre dátové centrá a sieťové aplikácie. Mladším prírastkom od roku 2017 je výroba optických káblov pre dátové centrá a telekomunikačné siete nasledujúcej generácie. Obe produkčné oddelenia spolupracujú s poprednými svetovými dodávateľmi dátových riešení a zabezpečujú produkty pre technologicky najprestížnejšie projekty. 

Prešov Prysmian Team aktuálne pozostáva zo 41 odborných a 242 výrobných zamestnancov. Tento excelentný tím dosahuje špičkové výsledky a zaslúžene sa umiestňuje na popredných, často úplne prvých priečkach v drvivej väčšine vnútro-firemných rebríčkov. Lean smerovanie podniku je najvyššou prioritou nasledujúceho rozvoja, či už vznikom nového lokálneho Continuous Improvement oddelenia, získaním environmentálneho ISO14001 ako aj cielením na energetickú certifikáciu ISO50001.  

Hlbšia implementácia Lean kultúry do každodennej činnosti závodu vo všetkých jeho oblastiach je nevyhnutnosťou pre ďalší rozvoj konkurencieschopnosti. Aj vďaka vedúcej pozícií prešovského závodu v operačnej efektivite je lokálny tím pod vedením metodík neustáleho zlepšovania schopný vďaka koncepčnému prístupu identifikovať ďalší priestor pre rozvoj internej organizácie práce s ohľadom na redukciu plytvaní a eliminovanie zdrojov variácií. Aktuálne sa práca celého kolektívu závodu sústredí na hĺbkové zavedenie 6S a nové Lean Six Sigma projekty

6S, po úvodnom implementačnom entuziazme začiatkom roku 2019, dlhodobo v dôsledku nepostačujúcej štruktúry erodovalo na skoro voľnočasovú aktivitu. Po etablovaní oddelenia CI a štúdiu doterajších skúseností sa podarilo zaviesť spoločný systém práce zahrňujúci kreativitu všetkých so záujmom prispieť. Práve zahrnutie nevýrobných oddelení ako HR alebo tímov nákupu a financií viedlo k vnímaniu procesu 6S ako spoločnej aktivity, spájajúcej celý tím bez ohľadu na štandardné pracovné záujmy. Zodpovednosť za organizáciu 6S v jednotlivých častiach závodu sa zverila nižším pozíciám, ktoré takýmto spôsobom získali kompetencie nižšieho manažmentu a ako svojich podradených po jednom manažérovi oddelenia, inžinierovi a administratívnom pracovníkovi. Tímy si jednotliví lídri 6S zón vyskladali z dostupných kolegov sami. Od prvého momentu, zjavne vďaka pretnutiu pút štandardnej organizačnej štruktúry, spolupráca kvitne a už prvé dni priniesli riešenia v oblastiach, ktoré boli dlhodobo trecími plochami. Dlhodobo naplánované rozdelenie kompetencií, ich rozsahu a spôsobu výkonu vedie k predvídateľným postupom a istote pri kladení otázok i rozhodovaní.  Plný dosah tohto originálneho prístupu bude preukázateľný až po dlhšom časovom období, avšak s patričnou podporou a cieľavedomým vedením je nádej na trvalo udržateľný rast kvality 6S. 

Okrem implementácie Lean kultúry v organizačných oblastiach ako 6S sa závod sústredí aj na profesionalizáciu svojho tímu v oblasti Lean Six Sigma. Aktuálne prebieha rozvoj zamestnancov a certifikácia na Green Belt. Projektová činnosť sa súčasne zaoberá najmä redukciou plytvania materiálom a zlepšením celkovej operačnej efektivity. Závod v tomto smere zápasí hlavne s potrebou digitalizácie „papierovej“ výroby a v dôsledku tohto síce historicky úspešného, avšak už zastaralého prístupu, aj s potrebou vývoja svojej mentality smerom k moderným výrobným konceptom. Konkurenčné prostredie v oblasti telekomunikácií je jedno z najtvrdších, avšak Prysmian s jeho prešovským závodom je jedným z najsilnejších hráčov. V tretej dekáde dvadsiateho storočia sa bude súťažiť v znamení Lean a Industry 4.0 a Prešov je na najlepšej ceste udržať sa najlepším z najlepších!

Zdieľajte:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Mohlo by vás zaujímať

Súvisiace články

Zo života procesáka

Volám sa Vlado, som procesný inžinier v potravinárskom priemysle a rád sa s vami podelím o svoje zážitky, pocity, či pokusy z každodenného pracovného života, ktorých obdobu určite zažívate aj vy.  Ja osobne som sa prvýkrát stretol s Lean v automotive výrobe, kde som začal časom reálne aj chápať, čo je to vlastne taktovanie výrobnej linky, line-balancing, 5S, Kaizen, Jishuken, Muda, a

Čítať ďalej »

5W1H

Tento článok je prístupný len pre členov Lean Inštitútu Slovakia. Pre zobrazenie obsahu sa prihláste na tu

Čítať ďalej »